Co je to Lex Ukrajina?

05.04.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Lex Ukrajina je systém tří zákonů, který upravuje podmínky pobytu občanů Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí.

Co je Lex Ukrajina

Hromadný příliv vysídlených osob je zcela bezprecedentní situací, se kterou se nyní musí Evropa vhodným způsobem vypořádat. Prováděcím rozhodnutím Rady EU 2022/382 se tak aktivoval režim tzv. dočasné ochrany těchto osob.

Lex Ukrajina alias balíček tří zákonů v Česku začal platit 21. 3. 2022. Ve zrychleném řízení je nejprve projednal parlament, následně je podepsal i prezident republiky. Z velké části se jedná o nepřímou novelu zákona č. 221/2003 Sb.

V platnost tak vstoupily zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, dále zákon č. 66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákon či 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Koho se lex Ukrajina týká

Konkrétně se jedná o ukrajinské státní příslušníky a jejich rodinné příslušníky, kteří pobývali na Ukrajině před 24. únorem 2022.

Dále též se statut dočasné ochrany vztahuje i na osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí jiných než Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem 2022 poskytnuta na Ukrajině mezinárodní nebo obdobná ochrana, a jejich rodinné příslušníky.

tlumočník lex ukrajina

Stejně tak se opatření nad rámec rozhodnutí EU dotýká osob ukrajinské státní příslušnosti, případně jejich rodinných příslušníků, které od 27. listopadu 2021 pobývají na území České republiky či Evropské unie na základě krátkodobého víza nebo bezvízového styku.

Do stejného režimu jsou zahrnuty osoby bez státní příslušnosti a státním příslušníci třetích zemí jiných než Ukrajiny, kterým byla před 24.únorem 2022 poskytnuta na Ukrajině mezinárodní nebo obdobná ochrana.

Statut dočasné ochrany získali i uprchlíci, kteří do 21. března 2022 již v Česku obdrželi zvláštní vízum za účelem strpění.

Které oblasti lex Ukrajina upravuje

Legislativní opatření v souvislosti s pobytem těchto osob upravují některé konkrétní klíčové oblasti. V první řadě je to zaměstnanost. Je tak stanoveno, že cizinec podléhající v ČR režimu dočasné ochrany se považuje za osobu s trvalý pobytem.

Znamená to prakticky, že nebude požadována pro účely zaměstnání modrá karta nebo zaměstnanecká karta. Zaměstnavatel není současně povinen volné pracovní místo ohlásit na úřad práce.

Cizinci jsou dále s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany oprávněni čerpat v Česku zdravotní pojištění a stávají se účastníky veřejného zdravotního pojištění. V případě absence příjmů z podnikání či zaměstnání pojistné standardně hradí stát.

Cizinec v režimu dočasné ochrany má nárok i na humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Tu může čerpat i opakovaně až 5x v totožné výši 5 000 Kč. Stejně tak může využít příspěvek pro solidární domácnost tuzemský občan poskytující těmto cizincům ubytování.

Je-li rodič dítěte osobou s tímto statusem, může mu být poskytnuta služba péče o dítě v dětské skupině, a to i za podmínky, že poskytovatel služby není zaměstnavatelem dotyčného. Na provoz dětské skupiny lze žádat příspěvek, a to i přesto, že osoba pečující o dítě nepracuje, nestuduje nebo nepodniká.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt