Co dělat, když vám končí pracovní povolení k pobytu v ČR?

05.11.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Průkaz o povolení k trvalému pobytu se vydává na 10 let. Po skončení jeho platnosti nejčastěji dochází k prodloužení povolení, výjimkou není ani ukončení trvalého pobytu a specifickým případem je pak žádost o vydání nového povolení k trvalému pobytu.

Žádost o vydání nového povolení k trvalému pobytu

Bylo-li cizinci zrušeno povolení k trvalému pobytu z důvodu, že pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, lze podat žádost o vydání nového povolení. Jedinou podmínkou je, aby od právní moci zrušovacího rozsudku neuběhly více jak 3 roky.

žádost o prodloužení trvalého pobytu v čr

Žádost o vydání nového povolení k trvalému pobytu má stejné náležitosti jako klasická žádost. Cizinec tedy musí doložit:

 • úřední tiskopis
 • dvě aktuální fotografie
 • cestovní pas
 • doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu
 • doklad o zajištění ubytování na území
 • výpis z rejstříku trestů
 • doklad prokazující znalost českého jazyka
 • životopis s důvody žádosti o trvalý pobyt

Dokumenty nesmí být starší než 180 dní a musí být v českém jazyce. Oproti prodloužení povolení musí být tato žádost podána osobně.

Prodloužení povolení k trvalému pobytu

Průkaz o povolení k trvalému pobytu lze na žádost prodloužit o 10 let. Pokud chce cizinec povolení prodloužit, musí navštívit příslušné krajské pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pobyt lze prodloužit již 90 dnů, před koncem platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu. Nejpozději však k prodloužení musí dojít před koncem platnosti průkazu. S sebou potřebuje cizinec následující dokumenty:

 • Tiskopis žádosti o vydání a prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu
 • Cestovní doklad s vyznačeným pobytovým štítkem
 • Průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad

Cizinec může žádost podat osobně, elektronicky, poštou nebo prostřednictvím svého zmocněnce (plná moc nemusí být úředně ověřena). Nicméně je doporučeno podávat žádost osobně. V případě, že se tak nestane, je cizinec vyzván, aby se na příslušné pracoviště dostavil k pořízení biometrických údajů.

pracovní povolení v čr

Po vyhovění žádosti si nový průkaz o povolení k trvalému pobytu může cizinec vyzvednout až na základě výzvy, nikoliv ihned.

Ukončení trvalého pobytu

Cizinec nemusí povolení k pobytu nutně prodlužovat, může se také rozhodnout trvalý pobyt ukončit. Děje se tak na základě žádosti adresované příslušnému krajskému pracovišti Ministerstva vnitra.

Povolení k trvalému pobytu zruší samo Ministerstvo vnitra např. když zjistí, že cizinec obchází zákon k povolení trvalého pobytu, k žádosti o povolení trvalého pobytu přiložil padělané dokumenty, cizinec pobýval mimo ČR (6 let) nebo mimo EU (1 rok), ruší opakovaně veřejný pořádek nebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody na dobu delší než 3 roky.

V rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu je stanovena i lhůta k vycestování z území.

Máte zájem o vyřízení či prodloužení pracovního povolení?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.