Vízové centrum Drážďany

21.06.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Vízové centrum v Drážďanech představuje důležitý kontaktní bod pro cizince. Co všechno zde můžete vyřešit?

K čemu slouží vízové centrum v Drážďanech

Generální konzulát Drážďany spustil v květnu 2023 služby nového vízového centra. To je konkrétně určeno k příjmu a zpracovávání veškerých žádostí o víza a pobytová oprávnění v rámci schengenského prostoru.

Podávat tak zájemci mohou žádosti jak o víza dlouhodobá, tak i ta krátkodobá, především se však centrum zaměřuje na vyřizování víz dlouhodobých.

Vízová agenda se tedy přesunula z původních zastupitelských úřadů. Ty se nacházely v těchto městech: Berlín, Bratislava, Brusel, Varšava, Vídeň a Záhřeb.

Co se týče územního obvodu, aktuálně je vymezen těmito státy:

Andorra
Belgie
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Island
Itálie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Vatikán

Kdo si může podat žádost o víza a pobytová oprávnění

Žádost si má možnost podat každý cizinec, který je dlouhodobým či trvalým rezidentem v některém státě schengenského prostoru nebo evropském mikrostátě a má v úmyslu přesídlit do České republiky. Uplatňuje se tedy pravidlo tzv. konzulární příslušnosti.

vízové centrum drážďany

Cizinec si může podat žádost o vízum za předpokladu, že má v některém ze států schengenského prostoru nebo v evropském mikrostátě povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt na období delší než jeden rok.

Žádost si dále má možnost podat cizinec, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého pobytového titulu podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR.

Jak podat žádost o dlouhodobé pobytové oprávnění

Centrum přijímá žádosti o dlouhodobé pobytové tituly občanů států mimo EU již od 1. května 2023. Požádat o poskytnutí termínu k podání žádosti o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt je možné prostřednictvím e-mailové adresy visa_dresden@mzv.cz.

Do stejné agendy tak spadají i uchazeči o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání. Žadatelé o registraci termínu k podání žádosti o tato povolení směřují svoje žádosti na e-mail employment_dresden@mzv.cz.

Jak se platí poplatky

Jak uvádí na svých webových stránkách oficiálně tuzemské ministerstvo zahraničních věcí, primárně se poplatky platí bezhotovostně. To znamená buď kartou, případně prostřednictvím mobilní aplikace.

Pouze v mimořádných odůvodněných případech lze poplatek uhradit v hotovosti, a to vždy v EUR. Standardně dnes činí dle sazebníku poplatků sazba za dlouhodobé vízum 2 500 Kč. Další informace jsou ohledně poplatků dostupné přímo na oficiálním webu Generálního konzulátu v Drážďanech.

 

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.