Jak uzavřít svatbu s cizincem v ČR

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Manželství uzavřená mezi rodilými Čechy a cizinci již na území Česka nejsou vzácným jevem. Od otevření hranic se jejich počet neustále zvyšuje. Pokud i vy právě plánujete svatbu, jistě vás zajímá, jak postupovat a jaké dokumenty si opatřit.

svatba s cizincemJak uzavřít sňatek v České republice?

Veškeré podrobnosti svatby řešte s dostatečným předstihem, abyste měli dostatek času k získání patřičných dokumentů. Rovněž musíte splnit základní podmínky, které platí pro všechny občany České republiky:

  • Můžete si zvolit mezi civilní svatbou na úřadě nebo církevním sňatkem.
  • Manželství se uzavírá formou souhlasného prohlášení muže a ženy.
  • Svatbu dokládají dva svědci a je nutná přítomnost zástupce matriky přináležející k místu, kde se bude svatba konat.

Doklady, které je třeba doložit

Pokud máte v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebo pokud jste občanem jiné země Evropské unie, budete potřebovat následující listiny a doklady:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (pas),
  • doklad o právní způsobilosti uzavřít manželství (ten nesmí být starší 6 měsíců),
  • sňatek cizinců v črpotvrzení o rodinném stavu a pobytu, pokud je daný stát vydává,
  • v případě předchozího sňatku doklady o jeho ukončení.

Většinu výše uvedených dokladů musí vydat váš domovský stát. S žádostí o jejich vystavení se můžete obrátit na vaši ambasádu, která vám buď pomůže, nebo vás pošle vykonat veškeré úřední formality v domovské zemi.

Pokud občanem EU či EHS nejste, budete navíc potřebovat potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR. O to si zažádejte na pracovišti Cizinecké policie týden před stanoveným termínem svatby (v době obřadu nesmí být starší než 7 dní).

Úředníkovi matriky jej spolu s cestovním pasem a kolkem (k zakoupení na poště) předáte nejpozději v den svatby.

Žádost o prominutí dokladu

Pokud je získání některých dokladů neuskutečnitelné, můžete matriční úřad požádat o výjimečné prominutí předložení listin. Matrice přitom předložíte potvrzení či čestné prohlášení, že vydání dokladu nelze provést. Ta vaši žádost zváží do 30 dní.

Ověření pravosti dokladů a listin

Aby se předešlo podvodům, musí být listiny vydané cizími státy ověřené. V případě zemí Haagské úmluvy se doklady opatří doložkou Apostille, v ostatních případech prochází dokumenty procesem superlegalizace v rámci Ministerstva zahraničních věcí vaší rodné země.

Výjimku tvoří státy, které uzavřely s ČR smlouvu o právní pomoci: doklady jimi vydané není třeba již dále ověřovat. Kromě toho je třeba také veškeré dokumenty nechat zvlášť úředně přeložit do českého jazyka a zkontrolovat přepis veškerých jmen, a předejít tak chybám.

Veškeré informace ohledně povinných ověření vám poskytne matrika, ohledně dokumentů se obraťte na vaši ambasádu nebo portály zaměřené na cizince (např. na www.cicpraha.org). Další informace k poplatkům apod. najdete zde.

Často kladené dotazy


Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt