Rozvod cizinců v České republice

24.01.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Míra rozvedených manželství v celosvětovém i lokálním měřítku prudce stoupá. Manželé spíše než na nápravě vztahu pracují na jeho rychlém ukončení a k tomu slouží rozvodové řízení. V České republice se však nerozvádí pouze Češi a Češky, ale i jiné národnosti.

Rozvod v naší zemi je sice zdlouhavý, ale v jistém smyslu snazší a i méně nákladný než v jiných zemích. 

Co je dobré vědět

Základní otázkou je, zda-li je pro zahraniční páry výhodné rozvést se právě v ČR a ne v zemi svého původu či v zemi, kde bylo manželství uzavřeno. Je dobré pamatovat na to, že manželství cizinců mohlo být uzavřeno v ČR nebo i v jiné zemi, ale hlavně, muselo být Českou republikou uznáno.

rozvod cizinců v čr

Také je velmi důležitá znalost toho, zda země společné státní příslušnosti manželů (či země, kde ke sňatku došlo), připouští rozvody, a když, tak za jakých podmínek a zda-li tento stát uznává rozsudky o rozvodu z cizích zemí.

Kdy je možné manželství rozvést

Manželství cizinců není tak snadné rozvést, jelikož ani jeden z manželů není státním občanem České republiky. 

Je to možné za jedné z těchto podmínek:

  • manželé mají obvyklé bydliště v ČR
  • manželé měli poslední společné obvyklé bydliště v ČR
  • jeden z manželů ještě stále bydlí na jejich posledním společném obvyklém bydlišti
  • odpůrce má bydliště na posledním obvyklém společném bydlišti manželů
  • při podání společného návrhu má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště v ČR
  • navrhovatel má v ČR obvyklé bydliště, v němž bydlel nejméně jeden rok bezprostředně před podáním návrhu na zahájení řízení

Stručně a jednoduše, bydlí-li cizinec v České republice, není tak těžké dovodit příslušnost českého soudu a tím pádem podat návrh na rozvod manželství. Cizinec se však musí řídit českými procesními pravidly. 

Manželé musí mít připraveny všechny potřebné dokumenty v českém jazyce. Ty musí být přeložené překladatelem zapsaným na seznamu soudních tlumočníků. 

Také návrh na rozvod manželství musí být podán v českém jazyce a i veškeré důkazy, které se týkají trvalého a hlubokého rozvratu manželství musí být též přiloženy v českém jazyce.

Navrhovatel musí soud požádat o ustanovení tlumočníka, aby samotný návrh přeložil a aby tlumočil před soudem při ústním jednání. Je však také možné, aby se odpůrce vzdal práva na překlad návrhu.

Soudní řízení

U českého soudu může rozvodové řízení cizinců trvat až půl roku, ale i více, a to kvůli překladům. Ústní jednání se odehrává přibližně 2-5 měsíců od podání návrhu.

Tato lhůta se může prodloužit, pokud jeden z manželů žijící v zahraničí nepřijímá poštu,  není k nalezení, či neodpovídá soudu na výzvu. Také počet jednání u soudu není striktně daný, ale závisí především na přístupu manželů. 

rozvody cizinců v čr

Při rozvodovém řízení cizinců je také dobré počítat s tzv. rozhodným právem. Ve stručnosti to znamená, zdali se na řízení ve věci rozvodu manželství cizinců bude aplikovat české hmotné právo, či cizí právní řád.

Pokud se u rozvodového řízení aplikuje cizí právní řád, český soud si musí zjistit obsah tohoto právního řádu, což však může trvat i několik týdnů či měsíců.

Pokud mají manželé v okamžiku podání návrhu stejnou cizí státní příslušnost, pak bude rozhodným právem právní řád státu jejich státní příslušnosti (pokud jsou oba manželé francouzské státní příslušnosti, je rozhodným právem právo francouzské).

Ovšem, pokud jsou manželé odlišné státní příslušnosti, ale bydlí ve stejné zemi, tak je rozhodným právem právní řád země jejich společného pobytu (pokud je manžel Ukrajinec a manželka Němka, ale oba žijí v ČR, je rozhodným právem právo české).

V ostatních případech se taktéž aplikuje rozhodné právo české (je-li manžel Ukrajinec a žije v ČR a manželka Němka, ale žije v Polsku).

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt