Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým vízem

22.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Podle zákona je každý cizinec fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pokud se tedy cizinec z jiné země uchází na území České republiky o práci, musí zažádat o vízum. Jedná-li se tedy o práci na území České republiky, největší zájem projevují převážně cizince z  Ukrajiny, Bulharska nebo Rumunska.

pracovní vízum

V jejich zemi je průměrný příjem mnohem menší, než v ČR. Pracovní víza se dělí na krátkodobá a dlouhodobá. Jak již název napovídá, jedná se tedy o víza, která se dělí podle doby jejich trvání.

Způsoby pobytu cizinců na území České republiky

Pokud na území České republiky potkáte cizince, existuje více způsobu jejich pobytu. Mezi základní druhy pobytu patří:

  • dlouhodobá víza
  • krátkodobá víza
  • trvalý pobyt
  • pobyt načerno

Krátkodobá víza

Krátkodobá neboli jinak také řečeno schengenská víza, jsou určena pro každého cizince, který chce vstoupit a pobývat na území schengenského prostoru po dobu maximálně 90 dní během každých 180 dnů.

Počáteční den pro zahájení platnosti víza je vstupní kontrola, kde dostanete razítko s datem a poslední je výstupní kontrola, taktéž s datem a razítkem. Doba platnosti víza tedy nesmí překročit 90 dní, každý cizinec má povinnost si dobu hlídat.

Pokud cizinci chtějí zůstat na území schengenského prostoru déle, musí zažádat o dlouhodobé vízum nebo získat dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Víza se vydávají buď na jeden nebo více vstupů na území.

Zažádat lze na zastupitelském úřadu ČR, který se nachází v zemi, kde má cizinec trvalý pobyt nebo povolený vstup. Žádost musí být podávána písemně s osobní návštěvou. 

Za každé dítě mladší 15 let podávají žádost jejich zákonní zástupci. Je-li dítě starší 12 let, musí se dostavit osobně s rodiči a nechat si odebrat otisky prstů.

Výhody

Pobyt bez víza - na území České republiky je možné vstoupit na dobu maximálně 90 dní i pro cizince, kteří nemají vystavená víza. Jedná se o země, se kterou má Česká republika smlouvu.
Doba vyřízení - vyřízení krátkodobého víza trvá maximálně 15 dní.
Nevýhody

Pracovní povolení - pokud na území České republiky pobýváte bez víza, nemáte oprávnění vykonávat žádnou výdělečnou činnost.
Doba zaměstnání - máte-li na území sjednanou pracovní pozici, budete muset zanedlouho řešit prodloužení víza nebo změnu zaměstnaneckou nebo modrou kartu (podle pracovní pozice).

Dlouhodobá víza

Dlouhodobá víza bývají vystavována na dobu více jak 90 dní a maximálně však na 6 měsíců. Posléze je však možné vízum prodloužit. Od roku 2014 se místo dlouhodobého víza vystavují zaměstnanecké nebo modré karty.

pracovní vízum do čr

Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu a zároveň povolení k pracovní pozici v jednom. Modrá karta taktéž jako zaměstnanecká slouží k dlouhodobému pobytu a pracovnímu povolení.

Modrá karta je vystavována na pozice, kde je vyžadována vysoká kvalifikace. Dlouhodobé vízum se vydává při následujících situacích:

  • studia - jedná se o výměnné pobyty studentů
  • rodinná situace
  • kulturní nebo sportovní akce
  • podnikání

Výhody

Doba pobytu - výhodou dlouhodobého víza je delší doba bez vyřizování papírů. U krátkodobého víza musíte po krátké době opět řešit papírování.
Nevýhody

Doba vyřízení - pokud žádáte o dlouhodobé vízum, budete čekat mnohem déle. Doba vyřízení je přibližně 90 dní, takže pokud na pracovní pozici spěcháte, je lepší domluvit krátkodobé vízum, a během této doby zažádat o dlouhodobé. Pokud se jedná o složitější případy při vystavování, může se doba čekání protáhnout až na 120 dní.
Každý cizinec, který se chce vydat do České republiky za účelem práce, je vhodné si najít agenturu, která vyřídí veškeré papírování. Kromě zajištění víza vám také zajistí zdravotní pojištění, vyplní jazykové bariéry a prioritně zajistí termín na zastupitelském úřadu ČR.

Máte zájem o vyřízení pracovního víza do ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.