Pronájem bytu cizincům

22.05.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Máte-li nemovitosti, kterou chcete pronajmout, může se mezi potenciálními zájemci objevit i cizinec. Někteří majitelé pak mají obavu, zda pro ně pronájem nepředstavuje riziko. Co musíte vědět?

Na národnosti nezáleží

Každý majitel přirozeně stojí o spolehlivého nájemce, ve kterého lze vložit důvěru. V principu byste se při rozhodování, zda cizince (ne)ubytovat dle národnosti rozhodovat dokonce neměli. Takové jednání by totiž mohlo být považováno za diskriminační.

Nejprve tedy obecné zásady: Mezi oběma stranami by měl rozhodně panovat vztah založený na vzájemné otevřenosti a respektu.

pronájem bytů cizincům

Formální náležitosti pomůže vymezit dobře napsaná nájemní smlouva. V té budou přehledně zakotvena práva a povinnosti obou zúčastněných stran. Nájemci se však v tomto směru dopouštějí ve snaze chránit sebe a svůj majetek i řady chyb.

Práva a povinnosti nájemníka

Například tak není z titulu zákona možné vypovědět nájemní smlouvu v okamžiku, kdy nájemce nezaplatí poprvé nájem. Dle občanského zákoníku může majitel smlouvu vypovědět až tehdy, pokud nájemce nezaplatil po dobu tří měsíců.

Novinkou, plynoucí z nového občanského zákoníku, je také to, že již nelze nájemci explicitně zakázat, aby v bytě choval domácí zvíře. V praxi se tak pronajímatelé uchylují k vyššímu nájemnému, které zahrne nutné opravy případných škod a opotřebení, jichž se může domácí mazlíček dopustit.

Podobně to platí pro kouření. Z titulu nájemní smlouvy jej v bytě jednoduše zakázat není možné.

Jak má vypadat nájemní smlouva

V zásadě lze říci, že v nájemní smlouvě by pro cizince nebo jakéhokoli jiného nájemníka měly být následující náležitosti:

 • vymezení obou smluvních stran
 • určení předmětu nájmu
 • vymezení rozsahu užívání
 • stav předmětu nájmu
 • určení příslušníků domácnosti
 • doba trvání nájmu
 • konkrétní práva a povinnosti obou zúčastněných

Pronájem bytu cizinci

Jestliže se rozhodneme k pronájmu bytu cizinci, vyplynou nám dle českého právního řádu z tohoto kroku některé povinnosti nad rámec výše uvedeného. Zákon o ubytování cizinců totiž stanovuje, že tuto skutečnost musíte ohlásit cizinecké policii.

pronájem bytu

A pozor, za cizince je v tomto případě považován každý, kdo není státním příslušníkem České republiky. To znamená, že nerozlišujeme, zda se jedná o občany ze zemí EU nebo mimo EU. Rovněž platí, že ohlášení se vztahuje i na občany Slovenské republiky.

Stejně tak je nutné mít na paměti, že pravidla pro krátkodobý pronájem bytu cizinci, například prostřednictvím platformy Airbnb, jsou shodná. To znamená, že musíte pobyt cizince ohlásit. Pokud byste tak neučinili, může vám hrozit pokuta dokonce ve výši až 50 000 Kč.

Z pohledu současného zákona se navíc za ubytovatele s výše citovanou ohlašovací povinností považuje každý, kdo nejen poskytuje ubytování za úhradu, ale také ten kdo poskytuje ubytování více než 5 cizincům (s výjimkou osob blízkých).

Jak ohlášení provést

Dnes můžete ohlášení provést prostřednictvím papírového formuláře, případně o něco jednodušeji také elektronicky.

Další povinnosti

S pronájem bytu cizince se spojují některé další povinnosti. Pronajímatel tak musí zajistit i:

 • pokud jde o místa určená k podnikání, je nutné umožnit policii vstup na místa, kde se cizinec zdržoval
 • oznámení případného úmrtí cizince
 • pokud si cizinec o toto požádá, vystavit mu potvrzení o ubytování
 • vedení domovní knihy
 • zajištění ubytování přiměřené úrovně

Naopak cizinec by měl po ukončení nájmu navštívit odbor azylové a migrační politiky a odhlásit si pobyt ze zadané adresy. V praxi však ne každý nájemník tuto svou povinnost splní. Což může pronajímateli později přinést nemálo problémů, pokud má bývalý nájemník například nesplněné finanční závazky.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt