Projekty, které vám přinesou nové zaměstnance

16.05.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Personální krize se projevuje napříč řadou oborů. Vážná je situace ve zdravotnictví, ale také v průmyslových odvětvích, celkově chybí asi půl milionu lidí. Nové zaměstnance proto firmy hledají i v zahraničí. Jak si nábor pracovních sil usnadnit?

Vládní programy na podporu náboru zahraničních sil

V tuzemsku vládne doslova hlad po nových zaměstnancích. V silách personalistů však často není pokrýt volná pracovní místa těmi českými. Posily je proto nutné hledat i v zahraničí. A to s sebou stále nese nepříjemnou byrokracii i vyšší finanční zátěž.

vládní programy

Vláda se proto snaží nábor zjednodušit a usnadnit firmám přijímání nových pracovníků. Vůbec prvním vládním programem se stal Pilotní projekt Ukrajina. Ten odstartoval už v roce 2016. Od té doby na něj navázaly i další projekty zaměřené také na uchazeče z jiných oblastí. Do kterých projektů je možné hlásit se v současné době?

Režim Ukrajina

V současné době dále pokračuje nábor pracovníků z Ukrajiny. Tento projekt je zaměřen na středně a nízko kvalifikované zaměstnance. A to ty, kteří jsou zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo veřejného sektoru.

V rámci projektu však již není v současné době možné si žádat o udělení povolení pro pracovníky zaměstnané v sociálních službách.

Cílem tohoto systému je především zjednodušování zisku zaměstnaneckých karet. Jedná se o povolení, které supluje pracovní povolení pro Ukrajince a zároveň povolení k pobytu. Pro pracovníky jde tedy o klíčkový dokument.

Jestliže se zaměstnavatel zařadí do tohoto projektu, zaměstnanci mohou získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ČR ve Lvově. Termíny u hromadné žádosti se vyřizují na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě.

V současné době mohou navíc být do projektu zařazeni zaměstnavatelé, kteří na hlavní pracovní poměr zaměstnávají alespoň 6 osob. (Původní podmínky stanovovaly 10 zaměstnanců.)

režim ukrajina program

Současné kvóty v rámci projektu se zvýšily na dvojnásobek, nově si tak firmy mohou požádat o 20 000 pracovníků. Stav je platný od 31. 1. 2018.

Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty

Navazující projekt se zaměřuje na vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Princip je stejný: Zrychlit příjem žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro tyto žadatele. Kvóta pro počet žádostí je stanovena na 500 za rok.

Formálně navíc došlo k rozšíření tohoto projektu taktéž o pracovníky z Indie. Prakticky by tak mělo dojít ke vstupu také až 500 zájemců ročně na české území. Příjem žádostí o zaměstnanecké karty probíhá na Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.

Režim ostatní státy – Mongolsko a Filipíny

Režim ostatní státy byl schválen 31. ledna 2018. Je v obdobném principu zaměřen na uchazeče z Mongolska a Filipín. Zacílen je na žadatele, kteří budou v ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost.

Celková kapacita činí 1 000 pracovníků za rok pro každou zemi. V průměru tak na každou zemi připadá 85 zaměstnanců měsíčně, přičemž platí, že po vyčerpání volných míst bude příjem žádostí zastaven. Žádosti se vyřizují na zastupitelských úřadech v Manile a Ulánbátaru. Možné je podávat si taktéž žádost hromadnou, tj. pro alespoň 30 uchazečů.

Požádat o zařazení do režimu opět mohou všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 6 zaměstnanců.

Režim ostatní státy - Srbsko

V roce 2018 byl projekt Režim ostatní státy rozšířen taktéž o Srbsko. Vznikl tak projekt Režim Srbsko. V jeho rámci byla nastavena kapacita až 2 000 žádostí o zaměstnanecké karty za rok.

Žádosti se přijímají na zastupitelském úřadě v Bělehradě. Opět se stejně jako u Režimu Mongolsko a Filipíny jedná o kvalifikované zaměstnance v rozpětí hlavních tříd 4 až 8.

projekt srbsko pracovníci

Pozn.: Před zařazením do projektů je nutné se pokusit obsadit volné pracovní místo v Česku. Volná pozice musí být vyvěšena na úřadě práce nejméně 30 dní. Rovněž je potřeba, aby firma již před začleněním do vládních programů měla vytipované konkrétní zaměstnance.

Praktický dopad vládních programů

Přímé zaměstnávání lidí ze zahraničí se tímto způsobem zrychluje a uchazeči se stávají kmenovými zaměstnanci firem. To s sebou přináší také rovnocenné mzdové podmínky ve srovnání s pracovníky tuzemskými.

Zaměstnavatelé jednoznačně kvitují pracovní nasazení cizinců, jejich vstřícnost a jak vyplývá z šetření Hospodářské komory ČR, problém není ani se začleněním nováčků do stávajícího pracovního kolektivu.

Projekty však mají i některá úskalí. Jedním z problémů, na které upozorňují úředníci, je chybovost. Zásadní pro úspěšné vyřízení bez zbytečných průtahů je totiž především dodání nutných dokumentů.

Řada firem se tak snaží ze sebe tuto zátěž sejmout a ponechat vyřízení na pracovních agenturách, které se touto problematikou běžně zabývají. Jednou z nich je i naše společnost IRS Czech, která se na získávání zahraničních pracovníků specializuje.

Chcete využít některý z programů pro získání nových pracovníků?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás