Práce pro cizince v ČR. Co je vše potřeba?

10.04.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V dnešní době už je naprosto normální, že v naší republice potkáme cizího příslušníka na pracovním místě, kde bychom jej dříve neviděli. Ale máte představu, co vše musí cizinec podstoupit, aby u nás mohl pracovat? Jaké doklady jsou potřeba? V tomto článku vám zkusíme přiblížit, co je potřeba zařídit, aby vše probíhalo hladce a ruku v ruce se zákonem.

Ihned po příjezdu musí cizinec, nejpozději však do 30 pracovních dnů, ohlásit vstup na území České republiky, pokud jeho pobyt bude delší než 30 dní.
To stejné se vztahuje i na rodinné příslušníky, kteří spolu přijedou na naše území. 

Poté jsou zde určité věci, které můžou znepříjemnit život, jestliže to cizinci neví. Pokud dojde ke změně jména nebo příjmení, rodinného stavu, je cizinec tuto změnu povinen ohlásit neprodleně úřadu, nejpozději však do 15 pracovních dnů.

Ve chvíli, kdy bude cizinec měnit místo bydliště na dobu delší než 180 dní, je opět povinen tuto změnu pobytu ohlásit zodpovědnému úřadu, nejpozději však do 30 pracovních dní.
A v neposlední řadě, pakliže dojde ke ztrátě osobních dokladů, musí cizinec tuto změnu ohlásit nejpozději do 3 pracovních dní ode dne, kdy k této události došlo.

Z valné většiny jezdí cizinci do naší republiky za prací. V tom okamžiku musí cizinec předložit více dokumentů, než při příjezdu.

1) Potvrzení o ubytování

Tento dokument potvrzuje vlastníkem nemovitosti, že poskytuje ubytování cizince. Musí obsahovat všechny iniciály jak majitele nemovitosti, tak cizince. V některých případech je nutné i ověření podpisů na tomto dokumentu.

ubytování cizinců

2) Žádost o povolení k zaměstnání

Toto povolení vydává krajská pobočka Úřadu práce. V povolení k zaměstnání musí být uvedeno, že se jedná o volné pracovní místo, které bude obsazeno cizincem, který se uchází o tuto činnost. Samozřejmostí jsou opět všechny identifikační údaje cizince, dále nesmí chybět specifikace zaměstnání, délka a identifikace zaměstnavatele.

Přílohou k této žádosti je pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo to také může být smlouva o smlouvě budoucí.

3) Žádost o udělení schengenského víza

Tato žádost slouží k získání krátkodobého víza k pobytu do 90 dnů. I zde se musí zapsat nejen identifikace žadatele, ale také zde musí být specifikovaný účel cesty, zda se jedná například o turistickou cestu, studijní nebo za účelem práce. A pokud již byly vydání schengenské víza pro cizince, je nutné uvést i tuto informaci.

vízum pro cizince

4) Žádost o zaměstnaneckou kartu

Zaměstnanecká karta je stěžejním dokumentem, který cizinec vyžaduje, když chce na území České republiky pracovat. Tento formulář právě opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na našem území za účelem zaměstnání. Jedná se tedy o obě varianty - jak povolení k dlouhodobému pobytu, tak zároveň o povolení k zaměstnání. 
Tato karta je vydávána k určité pracovní pozici, ale nejsou k ní žádné zvláštní, nadstandardní požadavky ohledně dosažené odborné způsobilosti. Do tohoto formuláře se opět uvádí plná identifikace žadatele, tak i specifikace pracovního místa a zaměstnání.

5) Žádost o udělení dlouhodobého víza

Pokud bude cizinec chtít zůstat na území České republiky déle jak 90 dní, je nutné zažádat o udělení dlouhodobého víza. Může tak nastat v případě studia, podnikání nebo třeba na základě pozvání.
Jestliže by naopak chtěl zůstat z důvodu zaměstnání, musí požádat o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání nebo o zaměstnaneckou kartu.

6) Modrá karta

Modrá karta opravňuje cizince nejen k pobytu, ale také k práci na území České republiky, ale podmínky pro její získání jsou přísnější. Tento dokument je vydáván pro výkon zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci.

Za takovou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání, nebo vyšší odborné, které trvalo alespoň 3 roky.

Jak lze vyčíst z tohoto článku, formulářů a papírování je dost, ale s tímto malým návodem se určitě nikdo neztratí.

Chcete pomoci s vyřízením všeho nezbytného?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás