Projekt zvláštní postupy pro pracovníky

22.11.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Volné pracovní pozice v České republice bývají velikým lákadlem zvláště pro cizince z Ukrajiny, kteří se zde objevují více a více na různých pracovních postech. Je tedy zcela běžné, že zaměstnavatelé, když na Úřadech práce vypisují volnou pracovní pozici, zadávají, že je post vhodné i pro cizince.

Na sezónní práce se neustále najímají zaměstnanci z ciziny, protože Češi nechtějí pracovat za minimální mzdu. V roce 2018 na žádost zemědělské a potravinářské podnikatelské reprezentace vznikl program Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny.

Tento program byl vytvořen, aby se zaplnila všechna volná místa ve výrobě, ale takovým způsobem, aby cizinci dostali povolení na práce v co nejkratším čase, aby mohli ihned začít pracovat.

Celý program je pod záštitou Agrární komory České republiky, která dohlíží na vydávání povolená a okamžité doručení zpět k zaměstnavateli.

program na získání zaměstnanců v zahraničí

1. září roku 2019 postoupil program nepatrné změny. O své podstatě se jedná stále o stejný program, ale.

Nový program se prioritně zaměřuje hlavně na cizince, kteří chce na území České republiky pracovat. Pomáhá jim, aby vyřízení zaměstnanecké karty bylo rychlejší a snadnější. Zároveň jim upravuje podmínky pro následné pobývání v České republice.

Objevila se i tzv. mimořádná pracovní víza. Jejichž platnost je standardně 1 rok, je však možné o ně žádat opakovaně, není však možné je prodlužovat.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je doklad, který opravňuje cizince k pobytu na území České republiky, a zároveň ho opravňuje na tomto území i pracovat. Nezbytnou součástí každé zaměstnanecké karty jsou biometrické údaje (otisky prstů).

Jestliže cizinec na území České republiky pobývá déle jak 90 dní, nejsou mu vystavována víza, ale jen zaměstnanecká karta, která je jejich náhradou. Doba vydání karty bývá nejčastěji na dobu, po kterou trvá pracovní poměr.

Zaměstnanecká karty se nevydávají pro občany Evropské Unie ani jejich rodinné příslušníky.

Co program obnáší

Tento program samozřejmě není nakufovací, má omezený počet volných míst. Každý rok je tak k dispozici pouze 1 500 volných míst. Součástí nového programu je i zaměření na lesnictví, které v současné době zaměstnance zoufale potřebuje. Cizinci jsou tedy zaměstnáni v lese, aby pomohli s kácením a likvidováním stromů, které jsou napadeni kůrovcem.

zaměstnanci v zemědělství

Žádost

Žádost do programu podávají vždy pouze zaměstnavatelé, kteří podnikají v oboru zemědělství, potravinářství nebo tabákové výrobě. Stejně tak mohou žádat o vstup do programu akreditovaní výrobci krmiv pro zvířata.

Cizinci se programu nemohou zapojit samostatně. Každý zaměstnavatel tedy podává žádost na Ministerstvo zemědělství, kde je následně žádost zpracována. Zaměstnanec je posléze vyrozuměn, zda bylo žádost vyhověno.

Každá žádost kromě dokladů o zaměstnavateli, musí také obsahovat informace o daných zaměstnancích, bez kterých je žádost neplatná. Platí totiž pravidlo, že stejně jako se nemohou přihlásit samostatně zaměstnanci, nemohou se samostatně přihlásit ani podnikatelé. 

Zaměstnanci tedy budou sezónně v ČR pracovat na založené zaměstnanecké kartě, jejíž platnost musí vždy přesahovat 6 měsíců, ale zároveň maximální platnost nesmí přesáhnout 1 rok, což je ideální doba na sezónní práce.

Cizinci o ně mohou zažádat na Zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě. Počet zaměstnanců o jednoho podnikatele je neomezený, pokud tedy není program již naplněn.

Jestliže ale podnikatel podává žádost, že bude zaměstnávat 10 a více cizinců, jedná se o hromadnou žádost, ke které musí dokládat ještě čestné prohlášení o spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v dané lokalitě.

Máte zájem o pracovníky z Ukrajiny?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.