Kdo nejvíc využívá Režim Ukrajina?

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pod označením Režim Ukrajina si je možné představit Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, který je součástí Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, k jehož schválení vládou došlo 27. 7. 2016.

Kdo můžete žádat o zaměstnaneckou kartu v Režimu Ukrajina?

Cílem Režimu Ukrajina bylo dosáhnout toho, aby byla zaměstnanecká karta pro státní občany Ukrajiny zařízena rychleji. Jedná se přitom o takové pracovníky, kteří mají na českém území vykonávat kvalifikovanou práci.

Režim Ukrajina mohou využívat jen ti přímí zaměstnavatelé, kteří působí v Čechách v oblasti výroby, mají nejméně 10 zaměstnanců a nedokážou v delším časovém horizontů dané volné pracovní místo obsadit z českých zdrojů trhu práce. projekt ukrajinaJe samozřejmostí, že pracovní povolení pro cizince je schváleno jen tehdy, když bude dotyčný na této pracovní pozici nahlášené zaměstnavatelem v projektu Ukrajina skutečně zaměstnán.

O zařazení do Režimu Ukrajina smí požádat zaměstnavatel, jenž podniká na území České republiky minimálně po dobu dvou let a je daňovým rezidentem v České republice v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je v České republice registrován také jako plátce zdravotního a sociálního pojištění, přičemž má vůči státu vyrovnány veškeré závazky a splňuje i další stanovené podmínky.

Od srpna jsou preferováni zaměstnanci v sociálních službách

Od 1. 8. 2018 je schváleno vyčlenění roční kvóty 1000 žádostí z Projektu Ukrajina pro přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu pracovníků v sociálních službách v Režimu sociální práce.

Ukrajinští pracovníci v sociálních službách musí splnit určené podmínky, a to primárně absolvovat akreditační kvalifikační kurs, což se musí stát do 18 měsíců od jejich nástupu do zaměstnání. Dokud tuto podmínku nesplní, vykonávají práci v sociálních službách pod dohledem způsobilého pracovníka.

Žádosti se od května podávají ve vízovém centru VFS Global ve Lvově

Zásadní změnou, jež v letošním roce postihla žadatele v Režimu Ukrajina, je skutečnost, že se od 1. 5. 2018 musí při podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adresu Lvov, ulice Džerelna 18.

Žádosti tak již nejsou přijímány na Generálním konzulátu ve Lvově. Také výdej hotových pasů s vyznačenými vízy je organizován pomocí vízového centra. Roční kvóta pro žadatele v Režimu Ukrajina byla na začátku roku navýšena na 19 000 žadatelů.

Statistika Režimu Ukrajina za minulé období

informace k režimu ukrajinaŽadatelů v Režimu Ukrajina je značné množství, o čemž svědčí statistiky z minulých období. Jen mezi 1. 1. - 12. 9. 2017 bylo do Režimu Ukrajina zařazeno 9 072 žadatelů.

Čekací doba se ke zmiňovanému 12. 9. uváděla 113 dní, což právě vedlo k přijetí výše zmiňovaných kroků, jež by měly garantovat zrychlení celého procesu.

Chcete pomoci s vyřízením žádostí v režimu Ukrajina? Pak to nechte na nás!

Máte zájem o pracovníky z Ukrajiny?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.