Asistence s ohlášením pobytu

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Po příletu do České republiky je každý cizinec povinen hlásit místo pobytu na policii – na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.

Cizinec z třetí země má tuto povinnost do 3 pracovních dnů a Občan Evropské unie do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan EU pobývá na území.

Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Využijte našich služeb asistence!

Postup

  • Kontaktujte nás (nejlépe před Vaším příletem do ČR)
  • Zajistíme Vám odborného tlumočníka a připravíme za vás veškerou dokumentaci
  • Domluvíme schůzku na cizinecké policii
  • Sejdete se s naším tlumočníkem na příslušné pobočce cizinecké policie a ohlásíte místo pobytu

Využijte našich služeb

Využijte našich služeb asistence!

MÁM ZÁJEM