Pozastavení příjmů žádostí do programů ekonomické migrace

21.03.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Válka na Ukrajině zasáhla do životů mnoha lidí a v souvislosti s tím je spojeno také fungování vízové agendy. Byl pozastaven příjem žádostí do programů ekonomické migrace.

Příjem žádostí

Dne 24. 2. 2022 došlo k pozastavení příjmů žádostí o pobytové tituly, které se podávaly na zastupitelských úřadech České republiky v městech Ukrajiny. Ve Lvově a Kyjevě je válečný stav a proto není možné podávat na úřadech písemnosti.

Není možné přijímat žádosti až do odvolání do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. Informace najdete na webu Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od 25. 2. 2022 vyšlo nařízení, že je pozastaven příjem žádostí a výdej víz pro občany Ruské federace. Nejen na všech zastupitelských úřadech ČR, ale i zahraničních. O věci pojednává usnesení vlády a článek č. 130. Tímto opatřením jsou zasaženy osoby, které spadají do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, ale také klíčový a vědecký personál a také žadatelé, kteří si chtějí vyřídit víza schengenská.

Pozastavení žádostí o víza

Válečný stav, který panuje na Ukrajině a také v Rusku zasáhl i okolní země. Blízké Bělorusko má také zastaven příjem žádostí. Dne 28. 2. 2022 byl zastaven příjem víz a žádostí pro občany Běloruska také na všech zastupitelských úřadech ČR sídlících ve velkých Běloruských městech, včetně hlavního.

ekonomická migrace

Do opatření o zastavení příjmu žádostí spadá Program kvalifikovaný zaměstnanec, klíčový a vědecký personál a kvalifikovaný zaměstnanec a zároveň také žadatelé o krátkodobá víza týkající se schengenského prostoru.

Co bude dál?

Přijímání žádostí, vydávání víz a následně také zaměstnaneckých karet je pozastaveno. Avšak zaměstnanci, kteří mají zájem o práci v České republice či zahraničí nemusí mít obavy. Pořadí žadatelů zařazených do tohoto Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude zcela zachováno a úřad vyčká, až bude situace příznivější. Poté se obnoví vízová agenda a dále se pak bude pokračovat v přidělování termínů podle původního pořadí.  

Fungují rovněž Krajská asistenční centra na pomoci Ukrajině. V těchto místech mohou cizinci pocházející z Ukrajiny zažádat o vízum, které je speciální a dlouhodobé. Mohou si zde také prodloužit své stávající vízum. Centra jsou rozmístěna v krajských městech všech krajů České republiky.

K žádosti je nutno předložit cestovní pas, fotografii a vyplněný tiskopis. Ten si můžete stáhnout na internetu nebo vám bude vydán na místě. Vyplněný tiskopis můžete zaslat i na úřad Ministerstva vnitra. Lepší je žádost si vyřídit písemně, v důsledku vytíženosti pracovišť je dlouhá čekací doba.

Zdroj informací: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pozastaveni-prijmu-zadosti-do-programu-ekonomicke-migrace-ve-vztahu-k-ukrajine--rusku-a-belorusku-a-zadosti-o-vyjimky-pro-vstup-na-uzemi-cr--266096/ 

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt