Povolení k pobytu k dlouhodobému investování

03.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Povolení k pobytu za účelem investování je jedno z typů povolení k dlouhodobému pobytu. Komu je určeno a jak jej získat?

Komu je povolení určeno

Povolení je určeno cizincům, tj. občanům tzv. třetích zemí. Tedy ještě jednodušeji řečeno těm, kteří nepocházejí ze zemi v rámci EU a pro pobyt na území ČR tak potřebují specifické povolení k pobytu.

Hlavním záměrem udělování tohoto povolení je podpora cizinců, neboť do zavedení institutu povolení k pobytu za účelem investování plynula většina investic do ČR ze zemí EU. Podíl investic mimounijních států byl minimální.

Konkrétně je toto povolení vydáváno:

  • Podnikatelům, kteří se chystají na českém území uskutečnit „významnou investici“.
  • Cizincům z vedení obchodních korporací, kteří rovněž v České republice mají výše uvedený záměr.

Které další podmínky musí žadatel splnit:

  • Žadatel musí být představitelem obchodní korporace. Jestliže je jejím společníkem, vyžaduje se, aby měl alespoň 30% podíl v této korporaci.
  • Žadatel musí mít příslušné finanční prostředky a musí jejich vlastnictví doložit tím, že je reálně má na účtu vedeném v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
  • Žadatel prokazatelně nemá dluhy.

Co je významná investice

Za významnou investici se považuje ta, která vytvoří minimálně 20 nových pracovních míst a současně se vyžaduje investice ve výši aspoň 75 milionů korun, a to v peněžních prostředních. Investování peněžních prostředků lze až do výše 60 % nicméně nahradit investicí v podobě jiného majetku.

pobyt za účelem investování

Současně musí být investiční záměr reálně proveditelný, působit věrohodně a posuzuje se i to, zda je investice přínosem pro danou oblast.

Na jak dlouho se povolení vydává

Povolení je vydáváno na pobyt v délce nezbytně nutné pro realizování investice, nejvýše však po dobu dvou let.

Lze pobyt prodloužit?

Prodloužení dlouhodobého pobytu je oficiálně samozřejmě možné, a to dokonce opakovaně.

Vždy je nutné tak učinit nejdříve 120 dnů před skončením platnosti a nejpozději poslední den platnosti povolení.

Kde se podává žádost

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu se podává na pracovišti MV ČR, jestliže:

  • na území pobývá žadatel na vízum k pobytu nad 90 dnů
  • současně míní na území přechodně pobývat déle než 1 rok
  • a současně trvá-li stejný účel pobytu 

Žádost je možné v odůvodněných případech, mezi než se řadí mimo jiných i účel investování, podat stejně tak na příslušném zastupitelském úřadě ČR.

Co je k žádosti potřeba:

  • vlastní žádost vyplněná čitelně
  • fotografie
  • cestovní doklad
  • výpis z trestního rejstříku
  • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence
  • podnikatelský záměr
  • doklad, který potvrzuje, že žadatel může nakládat s příslušnými peněžními prostředky
  • eventuálně doklad prokazující původ těchto prostředků
  • účetní závěrky
  • čestné prohlášení žadatele, že na něj nebylo uvaleno rozhodnutí o úpadku
  • doklad o bezdlužnosti
  • doklad o původu majetku, jestliže má být investován
  • doklad u představitele obchodní korporace, že jeho činnost má skutečně podstatný vliv na chod korporace
  • doklad o výši podílu u společníka
  • doklad o zdravotním cestovním pojištění 

Kdo rozhoduje o výsledku

Žádosti posuzuje ministerstvo průmyslu se státní agenturou CzechInvest. A o samotném udělení pobytu rozhoduje ministerstvo vnitra. V současné době je již funkční model zrychleného řízení, kdy celý proces navíc trvá pouze 30 dnů, ve výjimečných případech pak 60 dnů, tj. 2 měsíce.

povolení k pobytu za účelem investování

Správní poplatek

Žadatel také musí zaplatit za tento úkon správní poplatek, a to ve výši 1 500 Kč.

Zároveň je nutné vzít v potaz, že ministerstvo vnitra může zahájit i v průběhu pobytu šetření, které má za účel ověřit, že původně prokázaný účel pobytu stále trvá. V krajním případě při porušení podmínek tak může dojít dokonce ke zrušení dluhodobého pobytu.

Často kladené dotazy


Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Máte zájem o vyřízení povolení k investování?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.