Podrobnosti k dlouhodobému vízu

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Obsah článku

Dlouhodobé vízum se vydává za účelem pobytu přesahující 90 dnů (krátkodobý pobyt), ale nepřesahující dobu 6 měsíců. Jako účel vydání dlouhodobého víza se rozlišuje: formulář pro dlouhodobé vízum

 1. Studium – žádost se podává například v případě výměnného pobytu. V jiných případech jako je vzdělávání na základní či střední škole rovnou žádejte o povolení k trvalému pobytu za účelem studia.
 2. Zaměstnání – od roku 2014 byl nahrazen takzvanou zaměstnaneckou kartou. O toto povolení není již možné žádat z důvodu stěhování do ČR.
 3. Podnikání
 4. Rodinné sloučení
 5. Převzetí povolení k pobytu
 6. Pozvání
 7. Kulturní nebo sportovní

pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka s notářským ověřením. Co je to zaměstnanecká karta? Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu.

Cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty může pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici ve firmě, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Zaměstnanecká karta je nahrazením dlouhodobého víza za účelem zaměstnání.

Kde požádat o dlouhodobé vízum? Žádost o prodloužení víza lze podat na zastupitelském úřadě ČR. Formulář – žádost o dlouhodobé vízum můžete nalézt zde.

Kdy žádat o dlouhodobé vízum? Žádost o prodloužení víza můžete podat za podmínky, pokud platí stále stejný účel Vašeho pobytu. Podat Žádost můžete nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty krátkodobého pobytu. formulář - potvrzení zajištění ubytováníŽádost o dlouhodobé vízum v ČR – nutné doklady

 • Platný cestovní doklad (originál),
 • 2 fotografie,
 • doklad o zajištěném ubytování po celou dobu pobytu,
 • doklad, který potvrzuje účel pobytu,
 • potvrzení o finančních prostředcích k pobytu na území.

Na požádání jste povinni dále předložit

 • doklad podobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, kterým je cizinec státním občanem, jakož i státy, v nichž byl v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že daný stát takový doklad nevydává (nevyžaduje se od cizinců mladšího 15 let),
 • lékařskou zprávu, že netrpíte na žádnou závažnou nemoc (tj. nemocí uvedeno ve vyhlášce č. 274/2004 Sb.).

pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého víza? Kontaktujte nás nezávazně to s vámi probereme.

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého víza v ČR?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.