Počet Ukrajinců v ČR rostl i během epidemie

17.02.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nezaměstnanost je v České republice dlouhodobě velmi nízká a zaměstnavatelé často čelí problémům s nedostatkem běžné i kvalifikované pracovní síly. Právě z tohoto důvodu tvoří velkou část zaměstnanců v tuzemsku cizinci přicházející ze zemí mimo Evropskou unii.

Přestože pandemie koronaviru, která v silnější či slabší intenzitě omezuje prakticky všechny provozy ve firmách v České republice již bezmála dva roky, měl příliv cizinců i v této době setrvale rostoucí tendenci a během této doby dokonce vykázal v porovnání s předchozími roky nárůst vyšší. Příchozí jsou zejména z Ukrajiny.

Cizinci pracující v českých firmách

Na vývoj pracovního trhu, který se potýká setrvale s nedostatkem vhodných uchazečů pro nižší pozice, přestože je na nich mnohdy vyžadován určitý stupeň kvalifikace, reagují tuzemské firmy především zaměstnáváním cizinců.

To se řídí dvěma základními režimy, které se mezi sebou liší především mírou administrativní zátěže a celkovou nutností komunikace s úřady a dokladováním potřebných skutečností.

instalatér - cizinci

Pokud cizinec přichází ze zemí Evropské unie, je celý proces mnohem jednodušší – v tomto případě se však jedná převážně o pracovní sílu, která se orientuje především na vyšší pracovní posty s odpovídajícím platovým ohodnocením, kterých je jednak málo a jednak je o ně zájem i mezi zaměstnanci pocházejícími z tuzemska.

Naopak pozice dělnické či vyžadující pouze minimální kvalifikaci, případně pozice sezónních prací, obsazují zejména osoby přicházející ze zemí mimo Evropské unie, pro které jsou nabízené platové podmínky atraktivní.

Těchto pozic je na pracovním trhu mnohem větší podíl, a proto také neustále narůstá poptávka po pracovní síle ze zahraničí, jelikož ji nejsou schopni naplnit uchazeči z tuzemska.

Příliv pracovní síly z Ukrajiny

Největší podíl pracovníků přicházejících ze zahraničí tvoří dlouhodobě lidé z Ukrajiny. Důvodem je především poloha země a také atraktivita českého pracovního trhu. Cizinci pocházející z Ukrajiny tradičně zastávají dělnické posty například ve stavebních firmách nebo výrobnách, případně ve službách (gastronomie).

K dnešnímu dni tvoří ukrajinští pracovníci více něž 30 % všech cizinců, jež mají v České republice přechodný nebo trvalý pobyt, jenž jim byl poskytnut právě na základě získání zaměstnání.

Uvedený trend nezměnila ani omezení spojená s probíhající pandemii, která měla na svědomí dočasné nebo úplné uzavření celé řady provozoven. Za dobu trvání pandemie se dokonce počet cizinců pocházejících z Ukrajiny pracujících v českých firmách zvýšil o více než 35 %.

Podmínky pro zaměstnávání cizinců - režim Ukrajina

Jelikož se jedná o setrvalý trend a počet zaměstnanců ze zemí mimo Evropskou unii neustále roste, existují pro uchazeče se států s vysokým podílem na českém pracovním trhu speciální programy usnadňující jejich příchod do země a získání povolení k pobytu za účelem výkonu zaměstnání.

Tyto programy jsou krokem vstříc zejména českým firmám, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků a jsou tak brzděny v rozvoji i ekonomickém růstu. Jedním z těchto programů je i režim Ukrajina výrazně zjednodušující celou agendu zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.