Oznámení nástupu cizince do zaměstnání

13.02.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zaměstnávat pracovníci z jiných zemí než je Česká republika je v dnešní době zcela běžné. Na Úřady práce se podávají žádosti o zaměstnance, kde je uvedena přesná pozice, kterou potřebujete obsadit.

Pokud na zaměstnance nesplňuje požadavek nikdo z České republiky, můžete k žádosti uvést, že je pracovní pozice vhodná i pro cizince.

Ve formuláři musí být také uvedena specifikace pracovního postu, která bude vyjadřovat práci daného zaměstnance. Musí být také uveden termín, zda je pozice na dobu určitou nebo neurčitou.

nástup do zaměstnání cizinci

Pokud budete zaměstnávat cizince, kteří jsou z Evropské Unie, budou platit zcela jiné podmínky, než pro zaměstnance z třetích zemí.

Za jakých podmínek je možné zaměstnávat cizince

Obsadit pracovní pozice cizinci je občas docela náročné, nejen, že vás to bude stát mnoho času, než cizinec nastoupí, ale také se musíte připravit na mnoho papírování, které vás čeká. Nikdy se však nesnažte zaměstnat cizince "na černo" tedy nelegálně.

Každý cizinec, který chce v ČR pracovat, musí mít pracovní povolení, které se vydává buď na základě zaměstnanecké karty nebo modré karty, která je totožná s tou zaměstnaneckou, akorát se vztahuje na pozice, která vyžaduje specifické vzdělání.

Pracovní povolení jsou vydávána na dobu, po kterou je vystavena pracovní smlouva, souběžně také slouží k povolení pobytu v ČR.

Nástup cizince do zaměstnání je také doprovázen podepsáním pracovní smlouvy, která musí obsahovat náležitosti spojené s vykonáváním práce, pracovní dobu, ale také mzdu odpovídající pracovní pozici.

Každý zaměstnavatel musí oznámit, že pozice je obsazena cizincem, nejpozdější termín pro nahlášení je v den nástupu do zaměstnání. Oznámení nástupu cizince se podává na krajský Úřad práce a to jednou ze dvou následujících možností:

  • Písemnou formou - nejběžnější způsob podání je vyplnění tištěného formuláře a následné odevzdání na příslušný Úřad práce.
  • Elektronickou formou - žádost je možné také podat elektronickou formou. Aby byly náležitosti platné, bude muset být formulář elektronicky podepsán nebo zaslán přes datovou schránku.

Úřad práce musí mít kompletní přehled o všech cizincích, kteří jsou evidováni na nějakou pracovní pozici, proto kromě hlášení o nástupu cizince musí zaměstnavatel hlásit i případné nenastoupení do práce, ukončení v dřívějším termínu nebo formou výpovědi, přičemž musíte vždy doložit i důvod. Nahlásit musíte i řádné ukončení pracovní smlouvy a to nejpozději do 10 dnů.

úřad práce čr

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou povinni si vést evidenci všech svých zaměstnanců, proto musí mít osobní údaje i zaměstnaných cizinců. Tyto dokumenty musí být vždy k dispozici k nahlédnutí pro případnou kontrolu, která si je může vyžádat.

Zaměstnavatelé jsou také povinni všechny dokumenty evidovat nejen po celou dobu výkonu práce, ale ještě následující 3 roky po ukončení pracovního poměru.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.