Novinky v novele cizineckého zákona

20.07.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nový zákon o pobytu cizinců na území ČR přináší některé důležité změny. Co bude konkrétně cizí státní příslušníky čekat?

Proč vzniká nová právní úprava

Nový zákon by měl nahradit původně platné ustanovení, které platí již od roku 1999, jedná se konkrétně o zákon č. 326/1999 Sb.

Tehdejší právní úprava si ale prošla řadou novelizací, což ji významně znepřehlednilo. Důvodem byla hlavně nutnost začlenit legislativu evropskou. Nyní se tak připravuje nový zákon upravující pobyt cizinců.

Novinka by měla přinést některé zásadní body. Jednat se konkrétně bude o:

  • digitalizace pobytové agendy
  • nový systém registrace občanů EU
  • posílení role tzv. garanta
  • regulaci zastupování cizinců

Ministerstvo návrh již odeslalo do připomínkového řízení. Jak uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, nová legislativní úprava rozhodně nemá za cíl rozvolnit pravidla v oblasti pobytové agendy. Co všechno si klade za cíl?

evropská unie

Jak to bude s povinnou registrací

Především je první zásadní změnou evidence všech občanů EU v registru obyvatel. Týkat se to bude všech osob, které budou chtít na území ČR setrvat 90 dnů nebo více.

Podle ministerstva vnitra se ukázalo, že bez jakékoli kontroly se na území ČR může pohybovat až 200 000 cizinců. Což způsobuje problémy obcím, které tak například nemohou vybírat poplatky za odpad a nejsou schopny účinně rozplánovat potřebná místa ve školách.

Výhoda registrace by měla být patrná i pro samotné cizince. Ti tak budou mít usnadněnu komunikaci s úřady.

Které další body bude nová legislativa obsahovat

Zdůrazněna má být role garanta, což je osoba nebo subjekt, jako je například vzdělávací, vědecká či kulturní instituce, zaměstnavatel, sportovní klub atd., který garantuje cizinci účel pobytu na našem území.

Práva a povinnosti těchto subjektů mají být nově jasně definována. Mělo by to vést k posílení jejich odpovědnosti v pobytovém řízení a současně také k eliminování vlivu neprofesionálních zplnomocněných zástupců, jak upozorňuje ministerstvo vnitra.

migrace do čr

Ti často generují cíleně průtahy v řízení, neboť cizinec za další návazné kroky v podobě dokládání dalších dokumentů platí.

Všem žadatelům o pobyt i jejich garantům mají být do budoucna vytvořeny takzvané cizinecké účty. V jejich rámci bude přehledně online zaevidováno, co vše už cizinec doložil v rámci celého procesu získání pobytového oprávnění. Garant si pak bude moci zkontrolovat, jestli bylo vízum uděleno.

Elektronický systém zafinancuje EU

Nový elektronický systém samozřejmě bude pro státní rozpočet znamenat další vydání. Jeho vybudování vyjde podle v současnosti zveřejněných informací na 300 milionů. Hradit se má z Národního plánu obnovy.

Národní plán obnovy definuje nezbytné reformy a investice a následné finanční zdroje pro realizaci poskytuje Evropská unie. Následný provoz systému však již bude muset být financován ze státního rozpočtu.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.