Navýšení náročnosti zkoušky z CZ pro cizince

08.10.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Od 1. 9. 2021 se schválením novely zvýšila úroveň zkoušky z českého jazyka pro udělení trvalého pobytu cizincům na úroveň A2. Jaký praktický dopad bude mít tato změna?

Proč se zvyšuje náročnost zkoušek a od kdy

Prakticky to znamená, že ti cizinci, kteří stihli na tuzemské ministerstvo vnitra podat žádost o trvalý pobyt do konce srpna 2021, stále mohli skládat zkoušku z českého jazyka pouze na úrovni obtížnosti A1.

Právě to se ukázalo být problematickým aspektem. ČR v rámci evropských států má jednu z nejnižších úrovní obtížnosti jazykové zkoušky. Pravidla by se nyní měla změnit usnesením vlády č. 378 ze dne 19. 4. 2021, jímž byla schválena novela nařízení vlády č. 31/2016 sb.

Aktuální požadavek přitom není novinkou. Poprvé se návrh zvýšit obtížnost zkoušky objevil už v roce 2015. Tuzemská vláda dne 29. července 2015 přijala usnesení č. 621 o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci. Tímto usnesením byly oba citované materiály schváleny.

Strategie migrační politiky se zaobírá klíčovými otázkami migrace a zvýšení obtížnosti zkoušky je jedním z nich. Se zvýšením požadované jazykové vybavenosti cizinců ostatně dlouhodobě počítá již Koncepce integrace cizinců vládou přijata v roce 2000.

jazyková zkouška cizinců

Kvalitnější znalost českého jazyka by cizincům především měla napomoci k lepšímu začlenění do společnosti, a to jak po stránce ekonomické, tak i sociální. Cílem je zajistit takový stav, kdy cizinec, který v Česku má trvalý pobyt, má zároveň dostačující jazykové kompetence k tomu, aby mohl na území ČR žít a v běžných životních situacích nepotřeboval překladatele či tlumočníka.

Jak vypadá samotná zkouška a jak se připravit

První termíny zkoušek již s úrovní A2 jsou naplánovány na listopad 2021. Zkouška má podobu písemného testu v délce cca 2 hodin a 15 minut trvající ústní zkoušku. Právě ústní zkouška tvoří stěžejní část testování, neboť se v ní klade důraz na porozumění probíranému tématu a základní komunikační dovednost.

Není požadováno zvládnutí složitějších gramatických jevů ani schopnost se vyjadřovat v komplikovaných větách. Přesto je, pozor, nepravděpodobné, že cizinec zkoušku na požadované úrovni bez důsledné přípravy složí. Znamená to kurz nejméně v délce 50 hodin.

Dále však tuzemské ministerstvo školství uvádí, že většina uchazečů o trvalý pobyt na území ČR žije již minimálně 5 let a v řádu let se o zvýšení zkoušky navíc hovoří. Změna úrovně tedy nepřichází náhle a nebude pro adepty na udělení trvalého pobytu překvapením. Příprava byla dále standardní součástí zkoušek i v nižší úrovni. Stávajících uchazečů by se tak výrazněji změna dotknout neměla.

Přípravu k těmto zkouškám v Česku organizují Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace, které pořádají kurzy českého jazyka. Doporučit však lze i jazykové školy, cizinec však musí počítat s tím, že jejich služby jsou placené.

Kompletní informace zde.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt