Nákup nemovitosti cizincem v ČR

13.03.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Atraktivita České republiky stále stoupá. Velmi příhodná poloha země uprostřed starého kontinentu, rozmanité přírodní a velmi bohaté kulturní dědictví, jsou hlavními lákadly pro turisty i investory.

Nemalou výhodu má také vysoká bezpečnost, díky které se Česko řadí na šesté místo mezi ostatními zeměmi. To vše předurčuje naše končiny pro příjemný život a láká k pořízení nemovitosti i zahraniční kupce. Jak je to však s možností pořízení nemovitosti pro občany jiných zemí?

nemovitosti pro cizince

Překážky komplikující nákup

Ještě před několika lety platila poměrně přísná pravidla pro nákup českých nemovitostí cizinci. I po vstupu České republiky do Evropské unie nebylo tak jednoduché pro cizince nabývat volně nemovitosti, které byly označovány jako tzv. vedlejší obydlí.

Šlo o chaty, chalupy, rekreační objekty apod. Omezení trvalo pět let a sedm let platilo pro lesní a zemědělské pozemky.

Možné nabytí bylo vázáno na získání povolení k pobytu, které muselo trvat určitou dobu. To svým způsobem zvýhodňovalo občany EU a dalších zemí, se kterými byly uzavřeny mezinárodní dohody, oproti občanům tzv. třetích zemích.

Ti u nás mohli nabývat nemovitosti za pouze zákonem daných situací, jako třeba v dědictví, a i tak celá záležitost obnášela složitou administrativní proceduru.

Evropské právo a základní svobody

Z pohledu evropského práva však tato různá opatření znamenala omezení volného kapitálu uvnitř společenství, a tím porušení jedné z hlavních základních evropských svobod.

Pod tímto tlakem se tak Česká republika musela přizpůsobit a pravidla upravit. V současné době platí to, že i cizinci mohou nabývat nemovitosti bez omezení. Podmínky jsou tím pro tuzemce, cizozemce, občany EU a občany třetích zemí stejné.

  • Tuzemec - fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území ČR
  • Cizozemec – fyzická nebo právnická osoba bez bydliště nebo sídla v ČR, popř. se na území ČR nezdržuje větší část roku
  • Občan Evropské unie – občan některé ze zemí, které patří do EU
  • Občan třetí země – občan země, které není součástí EU a zároveň ani občan Islandu, Švýcarska, Norska a Lichtenštejnska

Jak si nyní mohou cizinci pořídit nemovitost?

Koupě pozemku nebo stavby je stále relativně náročná administrativní a právní záležitost. A to i pro tuzemce. Vzhledem k tomu je vhodné obrátit se na některého ze zprostředkovatelů, popř. i poradců, jakými mohou být i právníci, jež všechny podstatné náležitosti nákupu obstarají.

nákup nemovitostí cizinci

Co je potřeba mít?

Obecně je pro nákup nemovitosti cizincem třeba doložení platných osobních dokladů, dále výpis z rejstříku trestů a případně plná moc, pokud jej bude někdo zastupovat. K pořízení nemovitosti není třeba osobního jednání.

Kupní smlouva musí mít vždy zákonem předepsané náležitosti, musí být srozumitelná a jasná. Podpisy stran musí být ověřeny pověřeným orgánem, kterým je v České republice třeba služba CzechPointu, příslušné ambasády, notáře a podobně.

Platba daně

Při nákupu nemovitosti je také třeba myslet na to, že je nutné zaplatit tzv. daň z nabytí nemovitých věcí. Sazba této daně činí 4 % z ceny nemovitosti. Úhrada tohoto poplatku je povinností kupujícího.

Současná praxe umožňuje i cizincům obstarání nemovitosti prostřednictvím hypotéky. Limit pro platby v hotovosti je nyní 270 000,- Kč.

Jak to dlouho trvá?

Pokud je předmět nákupu vybrán, je to jednodušší. Pokud po správné lokalitě nebo stavbě cizinec teprve pátrá, nelze než doporučit navštívit některou z realitních kanceláří, které se věnují i zahraniční klientele, která mu jistě vhodné objekty představí, poradí s platnou legislativou a případně provede celým procesem.

Každopádně od koupě nemovitosti trvá převod vlastnického práva na katastrálním úřadě přibližně jeden měsíc.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt