Nabytí českého občanství sňatkem

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Hodně cizinců se domnívá, že státní občanství České republiky mohou získat sňatkem s někým, kdo české občanství má. Ale tak jednoduché to není. Získat občanství ČR se dá sedmi způsoby zakotvenými v zákoně.

Mezi ně patří narození na území státu, určení otcovství genetickou zkouškou (pokud je otec občan ČR, dítě také získává občanství), osvojení dítěte občany ČR, nalezení dítěte na území státu nebo svěření do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Tyto způsoby se týkají převážně dětí, pokud jde o dospělé osoby, je možné získat občanství ČR prohlášením, protože už někdy české občanství měli, případně udělením, pokud splní zákonné podmínky.

svatba s cizincemPodmínky pro udělení občanství ČR

  • O české občanství může požádat cizinec, který splňuje všechny tyto podmínky:
  • ke dni podání žádosti má alespoň 5 let (3 roky v případě občana EU) trvalý pobyt a po tuto dobu se v ČR zdržuje.
  • v posledních 5 letech nebyl žadatel odsouzen pro nedbalostní trestný čin nebo pro úmyslný trestný čin.
  • pohovorem před příslušným úřadem prokáže znalost českého jazyka.
  • musí plnit povinnosti, které vyplývají z ustanovení zvláštního právního předpisu, který upravuje pobyt a vstup cizinců na území ČR a dále povinnosti, které vyplývají z předpisů o veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení, důchodovém pojištění, daním, odvodům a poplatkům
  • musí prokázat výši a zdroje svých příjmů. Žadatel dále v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nesmí zatěžovat systém státní sociální podpory. To znamená, že po celou dobu nebyl převážně závislý na dávkách státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi.

Sňatek může být důvodem prominutí těchto podmínek

Sňatek s občanem České republiky není sám o sobě důvodem pro udělení státního občanství, ale je jednou z možností, jak si úřady naklonit na svou stranu. V zákoně se pamatuje na situace, na základě, kterých může Ministerstvo vnitra prominout splnění zákonných podmínek, pokud je žadatel doloží. Jsou to tyto skutečnosti:

  • žije na území ČR nepřetržitě deset let
  • jeho manžel/ka je státním občanem ČR
  • přestěhoval se do ČR do 31. prosince 1994 na základě pozvání vlády
  • je bezdomovcem bez státního občanství nebo má na území ČR přiznáno postavení uprchlíka.

Manželství s občanem ČR tedy není samo o sobě řešením, zvlášť jestliže na území státu nežijete v souladu s ostatními podmínkami. Pokud ale máte povolený trvalý pobyt, máte doložitelný zdroj příjmů, nezatěžujete sociální systém a nejste vyhodnoceni jako nebezpečná osoba, může sňatek schválení žádosti urychlit.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt