Na co si dát pozor u zdravotního pojištění pro cizince

27.02.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zdravotní pojištění je vyžadováno nejen u občanů České republiky, ale také u cizinců, kteří zde chtějí pracovat a žít. Bez zákonného pojištění totiž cizinci nemohou dostat víza nebo pracovní povolení. Proto je důležité zdravotní pojištění pro cizince vyřizovat vždy včas!

Veřejné a neveřejné pojištění

O pojištění cizinců se zmiňuje zákon 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Je zde mj. uvedeno, že pokud cizinec nesplní podmínky pro zařazení do veřejného zdravotního pojištění, musí si pojištění sjednat sám. Výhodou je, že tak lze učinit také jednoduše online.

rozdíly ve zdravotním pojisteni

Zdravotní pojištění nemusejí mít občané Kuby nebo Bosny a Hercegoviny. Jim je neodkladná zdravotní péče placená z rozpočtu České republiky na základě oboustranné mezinárodní dohody. Dříve do této dohody spadal také Jemen.

Doklad o zdravotním pojištění není vyžadován ani po občanech států Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko. Ti se při nutnosti ošetření prokáží například pasem. Ostatní cizinci se ale pojištění nevyhnou.

Kdo má právo na veřejné pojištění

Na veřejné pojištění mají právo všichni cizinci, kteří pocházejí ze zemí Evropské unie. Dále pak všichni cizinci, kteří jsou zaměstnaní ve firmě, která má sídlo v České republice. Zde je důležité si uvědomit, že firma podnikající na území ČR a firma se sídlem v ČR není totéž!

Zároveň ale všichni cizinci s povolením k trvalému pobytu mají právo na veřejné zdravotní pojištění.

Rozdíly mezi veřejným a komerčním pojištěním

Komerční pojištění bývá velmi často nevýhodné oproti pojištění veřejnému. Bohužel, komerční pojištění se snaží cizince mnohdy opít suchým rohlíkem. Kde jsou tedy ta největší rizika?

V první řadě se zpravidla liší limit pojistného plnění v neprospěch pro komerční pojištění. To znamená, že i při pojištění si některé věci cizinci musejí hradit sami. Dalším velkým problémem jsou určité výjimky z druhů onemocnění. Ačkoli se může jednat o běžnou chorobu, komerční pojištění se na ni nemusí vztahovat!

zdravotní pojištění cizinců

Další věcí, u které je komerční pojištění horší, je výluka vztahující se k určitým druhům lékařské péče. Zatímco v rámci veřejného pojištění je většina lékařských zákroků plně hrazena, u komerčního pojištění tomu tak být nemusí.

Stejně tak může nastat problém u okolností vzniku pojistné události. Tyto okolnosti pak mohou vést k tomu, že si cizinec bude muset hradit některé lékařské výlohy sám, zatímco v rámci veřejného pojištění by k takové situaci nedošlo.

Velkým mínusem u komerčního pojištění je dozajista hrazení některých zdravotnických pomůcek. Zatímco jsou všechny důležité lékařské pomůcky zpravidla plně hrazeny z veřejného pojištění, u komerčního pojištění tomu tak být nemusí a bude potřeba si například berle hradit z vlastní kapsy.

Obrovskou nevýhodou je ovšem způsob placení. Komerční pojištění se totiž hradí celé dopředu a v případě, že nedojde k jejímu vyčerpání, přeplacené peníze už na svém účtu cizinec bohužel nenajde a propadnou tak pojišťovací společnosti.

Žádná jistota

Komerční pojišťovny už ze své podstaty mohou klienty, tedy cizince, žádající o pojištění odmítnout. Stát se tak může na základě čerpání zdravotního pojištění jinde nebo například na základě úrazů v minulosti apod. Může také nastat situace, že dojde k neúplnému pojištění.

Když už se podaří komerční pojištění získat, není zcela vyhráno. Problémem je, že k tomu, aby došlo k bezplatné zdravotní péči, je třeba navštívit pouze smluvní zdravotnická zařízení. Pokud se tak nestane, mohou být po ošetření vyžadovány další poplatky.

Závěr

Cizincům se vždy vyplatí získat veřejné pojištění, než pojištění komerční. Bohužel se pojišťovací společnosti snaží cizince nalákat na pojištění za nemalé peníze, přičemž už služby samy o sobě tak oslnivé nejsou. Bohužel se to daný člověk dozví až v době, kdy potřebuje lékařskou péči.

Chcete pomoci s vyřízením?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás