Může cizinec nastoupit do armády ČR

29.01.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jednou z možností uplatnění je kariéra v armádě. Co musíte udělat, chcete-li být vojákem z povolání a může se jím stát i cizinec?

Ozbrojené síly v ČR

Armáda je pouze jednou složkou tuzemských ozbrojených sil. Další tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Česká armáda je plně profesionální od roku 2005. Vrchním velitelem je prezident republiky.

Základní podmínky pro kariéru v armádě:

  • věk nejméně 18 let
  • občanství ČR
  • trestní bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost
  • splnění kvalifikačních předpokladů, tj. požadované vzdělání (minimálně vyučen)
  • ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace
  • složení vojenské přísahy

nábor cizinců do armády čr

Další požadavky

Dle toho, čemu konkrétně se chce uchazeč věnovat, musí splnit ještě další požadavky. Například se tak může vyžadovat řidičský průkaz skupiny C nebo specifické fyzické předpoklady, kupříkladu minimální tělesná výška.

Z těchto požadavků zároveň vyplývá, že se řeší pouze nároky na daný post, nezáleží na pohlaví. Vojákem se tedy za totožných okolností může stát i žena. Musí ovšem splnit stejná kritéria jako muž.

Jak probíhá nábor do armády

Uchazeč se musí v první řadě zaregistrovat. Navíc absolvuje návštěvu náborového střediska a podá si žádost o povolání do služebního poměru. Současně musí doložit osobní dokumenty.

Pak následuje vyšetření, která potvrdí jeho zdravotní způsobilost. Posléze opět absolvuje návštěvu náborového centra kvůli zbylým administrativním náležitostem.

Nábor je ukončen výběrovým řízením a výcvikem. To zahrnuje fyzické testy a pohovor. Následně budou vhodní kandidáti ještě podrobeni vojenskému výcviku, kterému se říká kurz základní přípravy.

armáda čr - cizinci

Ten se pořádá pod záštitou Velitelství výcviku Vojenské akademie sídlícího ve Vyškově a trvá tři měsíce. Zájemce o vojenskou kariéru tedy musí projít poměrně důkladným „sítem“.

Jak dlouho trvá služební poměr

Služební poměr trvá dobu určitou. Většinou se sjedná na délku čtyři roky. Během prvních tří měsíců čeká na zájemce zkušební období, v podstatě obdoba zkušební lhůty v běžném zaměstnání.

Zásadní je, že služební poměr lze v tomto období ukončit i bez udání důvodu. Podobně to platí ale i pro zaměstnavatele, tj. pro armádu.

Celý pracovní úvazek se sjednává vždy na běžných 40 hodin týdně. O tom, kde bude voják sloužit, rozhoduje armáda. Profesionální voják si během roku může vybrat až 37 dní dovolené.

Může v armádě sloužit cizinec?

Výjimka ze základního pravidla neexistuje. V armádě může sloužit pouze člověk, který má tuzemské státní občanství. Pokud tak cizinec chce v české armádě pracovat, musí nejprve získat občanství a posléze absolvovat standardní náborový proces a splnit veškerá stanovená kritéria.

Obdobně to funguje i v zahraničí, předpokládá se, že voják je se zemí zvláštním způsobem spjat, což dokládá i jeho občanství. Odlišná pravidla existují u některých zvláštních útvarů, například elitní francouzské cizinecké legie.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt