Mají stavební společnosti v ČR dostatek pracovníků?

21.11.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V Česku chybí zaměstnanci v různých oborech. Týká se to mimo jiné i stavebnictví. Aktuální analýzu na toto téma přinesla analytická společnost CEEC Research.

Sektor stavitelství spoléhá na cizince

Celkem 76 % v tuzemsku využívá zahraniční pracovní sílu. Až 92 % účastníků průzkumu uvedlo, že důvodem ne nedostatek potřebných pracovníků v Česku.

Závěry Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2023, které zpracovala analytická společnost CEEC Research, tlumočila mimo jiné prostřednictvím svého publicistického portálu i Hospodářská komora České republiky. Této studie se zúčastnilo celkem 112 subjektů zastoupených největšími tuzemskými stavebními firmami.

pracovník na stavbě

Z analýzy také vyplynulo, že 53 % ředitelů stavebních firem považuje aktuální pravidla migrační politiky za příliš přísná. České podniky se přitom bez zaměstnanců ze zahraničí neobejdou. Navíc se situace podle zástupců tohoto sektoru zhoršuje.

Česku vládne rekordně nízká nezaměstnanost

V oboru stavitelství chybí už kolem 100 000 řemeslníků. Hrozí tak průtahy při odbavování jednotlivých zakázek, ať už se jedná o výstavbu nebo opravy. Navíc hrozí, že se tímto způsobem budou realizace i neúnosně prodražovat, komentují výsledky analýzy její autoři.

Saturovat tyto potřeby v rámci českého pracovního trhu se přitom zřejmě nepodaří. V Česku totiž vládne rekordně nízká nezaměstnanost, která je nyní dokonce nejnižší v Evropě. V červenci se její hodnoty pohybovaly na úrovni 2,8 % a v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 0,1 %.

Situaci vyostřuje také přirozený úbytek pracovních sil, který je trhu práce patrný. Vlivem demografického vývoje z něj kvalifikovaní řemeslníci odcházejí. Nenahrazuje je přitom dostatek mladých absolventů stavebních oborů.

Zaměstnat cizince tak mnohdy představuje jediný možný způsob, jak krizovou situaci řešit. Zahraniční zaměstnanci jsou navíc ochotni pracovat i za podmínek, které nejsou pro tuzemské uchazeče úplně zajímavé. Hlavním problémem sektoru stavebnictví je především fyzická náročnost profese.

práce-stavba

Cizinci mají pro české firmy perspektivu, vadí byrokracie

K dalším výhodám zahraničních pracovníků patří flexibilita, kterou vyzdvihují dvě třetiny firem, konkrétně 66 %. Druhým důležitým kladem je, jak vyplynulo z průzkumu, také pracovní dostupnost. Pro 19 % dotazovaných subjektů je důvodem k zaměstnávání pracovníků ze zahraničí posílení konkurenceschopnosti.

Plných 81 % účastníků průzkumu také konstatovalo, že při zaměstnávání cizinců nepociťuje negativní dopad na pracovní podmínky a mzdy místních zaměstnanců.

Coby nejproblematičtější součásti celého procesu zaměstnávání cizinců uvádějí tuzemské firmy nejčastěji administrativní náročnost. Ta souvisí se získáním pobytového a pracovního oprávnění. Problematické jsou i vyšší náklady na adaptační proces. A zcela opominout nelze minimálně počáteční jazykovou bariéru, s níž se cizinci potýkají.

Právě jazykové porozumění je důležité pro 72 % účastníků výzkumu. Naproti tomu 38 % dbá hlavně na začlenění zahraničních kolegů do firemní kultury a jejich ochotu ji respektovat.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.