Komerční pojištění cizinců jen u VZP

01.11.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Každý cizinec v tuzemsku musí být účasten na zdravotním pojištění. Aktuálně však v této sféře přicházejí změny.

Cizinci se budou moci pojistit pouze u VZP

V tuzemsku platí jednoznačná pravidla: Cizinec s trvalým pobytem v ČR se účastní veřejného zdravotního pojištění stejně jako český občan.

Nemá-li cizinec v ČR trvalý pobyt, může mu být založena účast na veřejném zdravotním pojištění, a to z titulu zaměstnání zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, dále naplní-li kritéria stanovená v evropských nařízeních, případně patří-li mezi občany některého ze států, s nimiž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, jak uvádí VZP.

Pakliže cizinec nepřísluší do žádné z výše vzpomenutých skupin, je nutné, aby si sjednal komerční zdravotní pojištění, upřesňuje dále Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto problematiku.

VZP cizinci

A právě kolem VZP je nyní rušno. Sněmovnou totiž prošla úprava v rámci cizineckého zákona. Z té vyplývá, že cizinci si budou moci sjednat komerční pojištění výhradně právě u VZP, respektive u dceřiné společnosti této pojišťovny (Pojišťovna VZP), a to nejméně po dobu 5 let.

Nová úprava budí vášně

Stalo se tak i navzdory tomu, že je toto opatření mimořádně kontroverzní a na jeho adresu se hovoří o nepřípustné monopolizaci. Česká asociace pojišťoven i Hospodářská komora, které rovněž patří mezi kritiky aktuální úpravy, dokonce konstatují, že se jedná o porušení unijního práva. Svůj nesouhlas vyjádřilo i ministerstvo zdravotnictví.

Teprve po uplynutí oné pětileté lhůty by pravomoc pojišťovat formou komerčního zdravotního pojištění dostaly i dceřiné společnosti dalších pojišťoven. Problém tkví však v tom, že podmínku tuto nesplní žádná z pojišťoven, které v současnosti tyto služby nabízejí.

Dolní komora tak naopak smetla ze stolu senátní verzi návrhu, podle níž měli být cizinci pouze registrováni, zda jsou zdravotně pojištěni. Za tuto verzi se přitom postavili ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně financí Alena Schillerová i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Poslanec ANO Miloslav Janulík, který je spoluautorem sněmovní verze, za ní pochopitelně stojí. Navíc ji podle jeho slov odsouhlasil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Senátní alternativu naopak označil za „pootevření dveří migraci“, jak ho citovala česká média.

Novela cizineckého zákona mění pohled na cizince

Novelu cizineckého zákona bylo nutné připravit, a to kvůli potřebě filtrovat u cizích státních příslušníku jejich nejbližší rodinu. Česko potřebuje rozlišit užší rodinu a vzdálené příbuzné kvůli jasnému vymezení jejich práv.

unijní právo cizinci

Česká republika je dosud v nastavení práv výjimkou, kdy tyto dvě kategorie jednoduše nevymezuje nijak. V souladu s unijním nařízením tak stát reaguje na potřebu výraznějšího zabezpečení průkazů totožnosti a povolení k pobytu.

Nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu by měli získat pouze nejbližší příbuzní. Druhé zmíněné skupině tak jednoznačně nevznikne automatické právo na vstup na území ČR.

Podmínky však budou benevolentnější, průkazy o pobytu tyto osoby získají na delší dobu a nebudou muset dokládat účel pobývání v ČR. U cizinců, kteří v Česku již pobývají, se na jejich současném postavení nezmění nic.

zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vzp-pojistovna-pojisteni-cizinci-snemovna_2107132153_voj

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.