Kdy má cizinec nárok na důchod v ČR?

05.02.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Občan, který se u nás potřebnou dobu účastnil důchodového pojištění a dosáhl příslušného věku, má nárok na tzv. starobní důchod. Jak je to s cizinci?

Co je starobní důchod

Starobní důchod je jednou z dávek českého důchodového systému. Ty jsou celkem čtyři. Na starobní důchod vzniká po splnění příslušných podmínek právo. Důchody se vyplácejí z důchodového pojištění.

Odchod do důchodu však není pro občana povinností. Upravena je tato problematika dle zákona o důchodovém pojištění.

Má cizinec nárok na starobní důchod?

Pokud splnil dvě výše uvedené podmínky, tj. účastnil se důchodového pojištění a nachází se v příslušném důchodovém věku, tak má. Standardně se tedy nikterak vzniklý nárok neliší od občana ČR.

Způsobem, jak může cizinec získat nárok na důchod, pokud tyto podmínky nesplňuje, je také případná skutečnost, že ČR má uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení se zemí původu žadatele.

důchodci cizinci v čr

To je vhodné tehdy, když chce cizinec žádat o důchod už v ČR, odpracoval sice kratší dobu, už předtím se ale účastnil na důchodovém pojištění ve své domovské zemi.

Za jakých podmínek může jít cizinec do důchodu

Celá problematika důchodů je komplikovanější, proto má smysl si detailněji rozebrat obě uváděná kritéria.

Důchodový věk

Důchodový věk se liší podle data narození i podle toho, zda je budoucím důchodcem muž nebo žena. U žen hraje roli i počet vychovaných dětí. U lidí, kteří se narodili v rozmezí let 1936 až 1971, se zhruba kolem 60. roku věku.

Tzv. jednotný důchodový věk, což je hranice 65 let, by se už měl týkat všech, kteří se narodili po roce 1971. Maximální věkovou hranici stanovila právní úprava z roku 2017. Tato novela tak účinně zastropovala neustálé zvyšování důchodového věku.

Doba důchodového pojištění

Pro pochopení této problematiky je nutné nejprve objasnit, kde se důchod bere. Důchodové pojištění je spolu s nemocenským pojištěním součástí sociálního zabezpečení. Tento systém slouží k hmotnému zajištění pojištěnců v různých životních situacích.

nárok cizince na důchod

Řečeno srozumitelněji, důchodové pojištění vás zajistí na stáří starobním důchodem, přizná vám v případě invalidity důchod invalidní, případně sirotčí/vdovský. Nemocenské pojištění vám zase umožní čerpat nemocenskou.

V ČR jsou tohoto pojištění účastni všichni zaměstnanci a OSVČ. (OSVČ si dobrovolně platí pouze nemocenské pojištění.) Zjednodušeně řečeno tedy k tomu, abyste splnili potřebnou dobu účasti, musíte pracovat nebo podnikat.

Náhradní doba

Do účasti na důchodovém pojištění se započítává i tzv. náhradní doba. Obecně je sem tak zahrnuta péče o dítě do 4 let věku (nebo do 10 let věku v prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti), péče o závislou osobu, studium či období, kdy jsme byli v evidenci úřadu práce. Do náhradní doby jsou zahrnuty i osoby ve třetím stupni invalidity.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt