Nárok na důchod cizince v ČR

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Důchod je pro spoustu těch cizinců, kteří přijíždějí do ČR například za prací, zatím poměrně vzdálenou problematikou vzhledem k tomu, že se právě nacházejí v produktivním věku. Přesto se ale vyplatí být připraven včas. Jaké jsou podmínky jeho získání na území republiky?

Kdy vzniká nárok na starobní důchod?

důchod cizinci v ČRPro odchod do důchodu je nutné dosáhnout příslušného důchodového věku a zároveň být po dostatečně dlouhou dobu pojištěný neboli mít odpracovaný náležitý počet let. Jestliže jste totiž byli zaměstnaní nebo pracovali coby OSVČ, zároveň jste si odváděli zmiňované pojištění.

Prakticky to nyní znamená být pojištěn po dobu minimálně 34 let. Pozor, uvedená doba se neustále prodlužuje, konkrétně bylo toto prodloužení zavedeno v roce 2010. Pro rok 2018 aktuálně platí již uvedená doba 34 let, přitom ještě v roce 2010 potřebovali žadatelé být pojištěni pouze 26 let, řada lidí je tak uvedena neustálou změnou této lhůty v omyl.

Po roce 2018 pak přijde finální strop, který bude činit 35 let. U žen se ke kritériu důchodového věku přidává i počet vychovaných dětí. Velmi zjednodušeně lze říci, že vyšší počet znamená nižší důchodový věk.

Postavení cizinců dle země původu

Jde-li o občana jiné země, musíme rozlišovat, jestli se jedná či nejedná o příslušníka některého ze států EU a EHP. Občan EU má možnost požádat o vyplacení plného důchodu, případně také o přiznání tzv. dílčího důchodu. důchodci - cizinciDílčí důchod se posuzuje podle doby pojištění na území ČR a současně i podle doby pojištění v jiném členském státě. Doba, po kterou si platil dotyčný v domovském státě pojištění ještě před příjezdem do ČR, bude tedy při vypočítávání zohledněna.

Jedná-li se o občana třetí země neboli cizince, ČR musí s tímto státem mít uzavřenou patřičnou mezinárodní smlouvu.

Výše důchodu

Zmiňovanou minimální odpracovanou dobu potřebujete k tomu, abyste nárok na důchod vůbec mohli získat. Na výpočet výše důchodu však má vliv v prvé řadě reálný počet odpracovaných let a samozřejmě i výše vašeho výdělku.

Kam a jak si podat žádost

Žádosti se vyřizují na okresní správě sociálního zabezpečení, podává se nejdříve 4 měsíce před datem přiznání důchodu. Je nutné k ní přiložit příslušné podklady, a to konkrétně (citace z webu CSSZ):

  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
  • doklady prokazující výchovu dětí
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání

Můžu po odchodu do důchodu dále pracovat?

Chcete-li dále pokračovat ve svém zaměstnání, je to možné. Formální odchod do důchodu není podmínkou k rozvázání pracovního poměru, nemusíte ani na stávajícím místě cokoli měnit ve smyslu uzavírání nové pracovní smlouvy atd. Rovněž můžete coby důchodce i dále podnikat.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt