Kdy cizinec může přijít o povolení k pobytu?

20.03.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec může řešit nejen udělení povolení k pobytu, ale také situaci opačnou. Za jakých okolností o něj může přijít?

Co je to přechodný pobyt

Přechodný pobyt se vydává za účelem pobytu na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce. O přechodný pobyt si může požádat cizinec, pakliže je občanem některého ze států Evropské unie a také cizinec, který není ze zemí Evropské unie, ale jedná se o rodinného příslušníka občana EU.

Obecně může mít dvě formy:

  • přechodný pobyt bez registrace
  • přechodný pobyt s registrací

Občan EU má právo požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu, nikoli však povinnost. Občané EU totiž obecně mají deklarováno právo volného pohybu. Na území ČR tedy mohou pobývat po dobu neomezenou jen na základě cestovního dokladu, což může být například občanský průkaz.

Přechodný pobyt bez registrace

Občan EU tedy nespáchá přestupek, pokud o potvrzení o přechodném pobytu vůbec žádat nebude. Nicméně musí si uvědomit, že i na občany EU se v souladu s ustanovením cizineckého zákona vztahuje tzv. ohlašovací povinnost, pokud doba předpokládaného pobytu v ČR bude delší než 30 dnů. Splnit tuto náležitost musí na odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

cizinci čr

Přechodný pobyt s registrací

Dobrovolná žádost o potvrzení může mít význam především v některých životních situacích, kdy je potřebné se prokázat úředním potvrzením o pobytu v ČR. To může být například pro účely jednání s úřady, pro vznik nároku na sociální dávky anebo pro zaměstnavatele. Pobyt si je tak možné registrovat už za účelem konkrétním (studium, zaměstnání) nebo bez konkrétního účelu.

Kdy dochází ke zrušení povolení k pobytu

Obecně platí, že nechce-li dotyčná osoba dále pobývat na území České republice, musí oznámit ukončení pobytu. Naopak ke zrušení pobytu dochází ve vážných případech ze strany státu. Společné mají tyto dvě situace to, že je nutno vrátit doklady o pobytu.

Pobyt tedy může být zrušen, pakliže dotyčná osoba:

  • se stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče nebo systému pomoci v hmotné nouzi ČR
  • ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, není-li zahájeno řízení o správním vyhoštění
  • ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území

Přechodný pobyt může být ukončen, pakliže o to občan EU nebo rodinný příslušník, který sám není občanem EU požádá, případně pokud:

  • je zařazen do schengenského informačního systému
  • dopustil se obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu na území
  • ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušuje veřejný pořádek
    nepobývá na území po dobu delší než 2 po sobě jdoucí roky

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.