Jaká je úloha soudního tlumočníka

26.03.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V případě cizinců, kteří se chystají pracovat v ČR, může být užitečné vědět, kdy a proč si najmout soudního tlumočníka. Kdo to je a co musí taková osoba vlastně umět?

Kdo je soudní tlumočník

Soudní tlumočník je osobou splňující požadavky zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně lze říci, že soudní tlumočník musí mít příslušné vzdělání, tzn. vysokoškolské. V závislosti na konkrétním absolvovaném oboru se pak ještě případně vyžaduje i absolvování státní jazykové zkoušky. Součástí požadavků pro výkon tohoto povolání je rovněž odborná praxe v délce trvání minimálně 5 let.

Kdy je potřeba si sjednat soudního tlumočníka

Tento typ tlumočnických služeb bývá nutný ve specifických případech, kdy nestačí běžný překlad, jelikož nemá potřebnou právní váhu. Jedním z typických životních situací je práce v zahraničí, kdy se dokládají dokumenty o příslušném vzdělání či o praxi. Běžný občan s tuzemska se tak setkává se soudními tlumočníky jen velmi zřídka. Po zahraniční pracovníky v ČR však jde o důležitou věc.

tlumočníkNutné bývá předložit ověřené kopie a překlady nejen výučních listů, vysvědčení či diplomů tzv. nostrifikace, ale také rodných listů, potvrzení o zdravotním nebo úrazovém pojištění nebo výpisů z trestního rejstříku. Tlumočení kvalifikovaným soudním tlumočníkem zajišťuje primárně ochranu člověka, který vlastní překládané dokumenty. Ty jsou přeloženy věcně správně osobou, která má k překladu příslušná oprávnění.

Soudní tlumočení je potřebné také tam, kde jednání vyžaduje přítomnost úřadu. Typicky to bývá při svatbách či při jednání u notáře, ale také v rámci soudního jednání. Také v tomto případě platí důraz kladený hlavně na věcnou správnost tlumočení. Osoba, jíž je tlumočeno, musí vždy všemu rozumět.

Praktické rady

Soupis soudních tlumočníků lze dohledat v databázi Ministerstva spravedlnosti. Oficiálně se, pozor, ale nejedná o úřední osoby. Soudní tlumočníci mohou využívat pečeť s malým státním znakem. Jimi přeložená listina se následně pro státní orgán stává závaznou.

soudní tlumočeníPřeložený dokument je nutné svázat s dokumentem v původním jazyce. Současně k němu patří i tlumočnická doložka, která je uváděna ve znění cílového jazyka překladu. Celek se pak orazítkuje kulatým razítkem. Tím tlumočník potvrzuje absolutní shodu obou dokumentů, tedy jak předlohy, tak překladu.

Vzhledem k tomu, že se vyžaduje i přítomnost originálního textu, doporučuje se zároveň nechat si vystavit ověřenou kopii, pokud je potřeba, aby nedošlo ke znehodnocení původního dokumentu. K tomu je oprávněn notář, případně krajský či obecní úřad. Výsledná kopie dokumentu pak bude mít zcela stejnou váhu jako originál.

Je také nutné si uvědomit, že v určitých případech naopak nelze vytvořit ověřenou kopii dokladů. Je to u těch, jejichž jedinečnost není možné nahradit, tedy například u dokladů osobních čili například u občanských průkazů. V některých případech pak zase stačí i běžná kopie.

Mám zájem o soudního tlumočníka.

Zajistíme toho nejlepšího.

Kontaktujte nás