Jak probíhá kontrola cizinců v ČR

20.08.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec v ČR musí počítat s možností kontrol. Kde všude se s nimi může setkat, jaké doklady by měl mít v takovém případě u sebe a co hrozí cizincům, kteří v tuzemsku nepobývají či nepracují legálně?

V Česku stoupá počet nelegálně žijících i pracujících cizinců

Oblast nelegální migrace a nelegálního zaměstnávání cizinců na území ČR představuje stále palčivý problém.

Policejní statistiky jednoznačně v posledních několika letech zaznamenávají stoupající tendenci nelegálního zaměstnávání cizinců a zároveň se zvýšený počet případů zjištěných padělaných nebo pozměněných dokladů.

Data Českého statistického úřadu uvádějí konkrétně pro rok 2020 více než 7 000 zjištěných případů nelegálního pobytu. Charakteristicky se tento problém dotýká zejména občanů Ukrajiny, ale také Moldavska nebo Vietnamu a Gruzie.

nelegální pobyt cizinců v čr

Policie ČR provádí intezivní kontroly

To vede k intenzivnější potřebě kontrol. Jak uvádí oficiálně přímo Policie České republiky, kontroly nelze vyloučit prakticky v žádném místě, kde je možné výskyt cizinců předpokládat. Typické jsou tak zejména pobytové kontroly v ubytovacích zařízeních či v zaměstnání.

Zejména by u sebe v těchto případech měl cizinec mít cestovní doklad opatřený platným vízem či povolením k dlouhodobému pobytu a doklad o zdravotním pojištění.

Přihlašovací lístek představuje další nezbytný doklad. Povinnost se však netýká samotného cizince, nýbrž ubytovatele, který musí ve lhůtě do 3 dnů nahlásit na příslušném útvaru policie ubytování cizince.

Co hrozí cizinci bez platných dokladů či povolení k pobytu

Pakliže cizinec příslušné doklady nemá, jsou u něj zjištěny padělané či pozměněné doklady, případně nedisponuje povolením k pobytu, vyplývá z této skutečnosti zjištění, že na českém území pobývá nelegálně. Pak ho policie může v souladu se zákonem až na dobu 48 hodin zajistit.

zabavené doklady cizinců

V případě padělaných dokladů může tak situace vyústit v záhájení trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Zároveň s cizincem bude vedeno správní řízení o správním vyhoštění z důvodu porušení pobytového režimu cizinců na území ČR.

Kontroly hrozí i v rámci zaměstnání

Ke kontrolám v oblasti zaměstnávání cizinců je taktéž oprávněna celní správa, která zjišťuje, zda cizinec vykonává svou práci v souladu s příslušným povolením, tj. nejčastěji zpravidla modrá karta či zaměstnanecká karta. Právě tato povolení patří výlučně k dokladům, která cizince opravňují k tomu na území České republiky legálně pracovat.

Taktéž v tomto případě je zaměstnavatel vázán oznamovací povinností. Ohlásit musí jednak nástup do zaměstnání, je však taktéž povinen řádně oznámit skutečnosti, na jejichž podkladě už cizinec povolení k zaměstnání nepotřebuje. Učinit tak musí ve lhůtě 10 dnů.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.