Jak na ukončení pobytu cizinců v ČR

18.12.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

K povinnostem cizince patří nejen ty spojené se zahájením pobytu na území Česka, ale také s jeho ukončením. Na co je potřeba nezapomenout?

Jak ukončuje pobyt cizinec z EU

Ukončení pobytu je to, které činí cizinec dobrovolně a z vlastního rozhodnutí. Musí tak tento akt oznámit. Naopak zrušení znamená, že pobyt byl z určitého důvodu zrušen rozhodnutím státu. V takovém případě ministerstvo vnitra uděluje cizinci výjezdní příkaz a zároveň stanoví lhůtu k vycestování z území České republiky.

Chce-li cizinec ukončit svůj trvalý pobyt, musí odevzdat průkaz o povolení k trvalému pobytu, a to nejpozději 3 dny před ukončením pobytu. A to na libovolném pracovišti ministerstva vnitra. Odevzdat ho může osobně nebo také poštou. Poslat jej musí jakožto doporučenou zásilku nebo cenné psaní. Stejně mají postupovat rodinní příslušníci tohoto příslušníka.

Jestliže potřebuje cizinec ukončit pobyt přechodný, je postup obdobný. Jedná se o jeho dobrovolné rozhodnutí, které může učinit kdykoli.

Záměr stačí oznámit a posléze zaslat potvrzení o přechodném pobytu na adresu pracoviště ministerstvo vnitra příslušného podle místa vašeho hlášeného pobytu na území ČR. Opět je možné odevzdat potvrzení osobně i poštou.

ukončení pobytu cizinců

Jak ukončuje pobyt cizinec ze zemí mimo EU

Také cizinec ve smyslu obyvatele třetích zemí ukončující svůj pobyt by měl 3 dny před zamýšleným ukončením pobytu odevzdat svou biometrickou kartu na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Učinit tak může osobně i prostřednictvím pošty.

Z této povinnosti však, pozor, platí výjimka, pakliže v České republice pobývá cizinec na základě uděleného víza nebo mu vydán cestovní průkaz totožnosti za účelem vycestování z území ČR.

Mimo zrušení pobytu, o kterém byla zmínka výše, může v tomto případě navíc nastat i specifická situace uplynutí platnosti zaměstnanecké karty. Ta zaniká konkrétně uplynutím 60. kalendářního dne ode dne, kdy cizinec přišel o zaměstnání, pakliže cizinec v této lhůtě zároveň neoznámí změnu zaměstnavatele, případně nesplní podmínky pro tuto změnu zákonné podmínky, jak oficiálně uvádí informační portál FRS.

Z jakých důvodů může být cizinci pobyt zrušen:

Cizinec si může jednak o zrušení požádat. Jestliže tak neučiní z vlastní vůle, primárně se v případě občanů ze zemí EU i mimo EU shodně jedná o závažné důvody.

To může být například takový případ, že se cizinec stává neadekvátní zátěží sociálního systému, došlo k pravomocnému odsouzení z titulu spáchání úmyslného trestného činu, cizinci byl pobyt udělen na základě padělaných nebo pozměněných náležitostí nebo proto, že cizinec představuje ohrožení státu.

V případě rodinného příslušníka občana EU to může navíc být i tehdy, pokud tento ztratí status rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo přestane na území pobývat s občanem Evropské unie.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt