Jak jsou na tom cizinci se mzdou v ČR?

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zahraniční pracovní síla doplňuje český pracovní trh o potřebné pracovníky v různých úrovních odbornosti. Právě proto také nelze cizince pracující v České republice vnímat výhradně jako levnou pracovní sílu, která je přijímána na podřadné pozice, o které není mezi tuzemskými uchazeči o zaměstnání zájem.

Přestože vysoký podíl cizinců v českých firmách tvoří sezónní pracovníci či zaměstnanci pro manuální práce, relativně velkou část zahrnují pracovníci s vyšší odbornou způsobilostí. Tomu také odpovídá mzdové ohodnocení, jehož výše poukazuje na skutečnost, že cizinci v českých firmách rozhodně nestrádají, naopak mohou dosahovat v průměru lepších platových podmínek.

výplata cizinců

Cizinci pracující v České republice

Diverzita zahraniční pracovní síly se v posledním desetiletí v porovnání s předchozími obdobími výrazně změnila. Může za to nejen rostoucí a stabilizující se ekonomika státu především v soukromém sektoru, ale také zjednodušení celkové administrativy zejména v oblasti najímání cizinců ze států Evropské unie a vybraných regionů.

Ve velkých městech často sídlí řada korporátních tuzemských i zahraničních subjektů, jež mají tendence přijímat uchazeče z různých zemí, jež profesionálním profilem odpovídají jejich potřebám.

Tento aspekt se ovšem týká především vysoce profesionálních nebo úzce specializovaných pozic a obecně se pracuje především s principem ideálních podmínek, tedy procesní zátěže zaměstnávání, nákladů na zaměstnance a jeho pracovního výkonu.

Také proto se mezi cizinci pracujícími v České republice uplatňují především zástupci podporovaných regionů, na méně odborných nebo neodborných manuálních pozicích jsou to cizinci z:

  • Ukrajiny
  • Polska
  • Pobaltských republik

Cizinci z Pobaltí přicházejí do České republiky až v posledních letech právě díky programové podpoře, která zjednodušuje jejich zaměstnávání. Stejných výhod pak bylo dosaženo také u cizinců z Ukrajiny, největší podíl cizinců však nadále tvoří zaměstnanci s přechodným nebo trvalým pobytem pocházející ze Slovenska.

mzdy cizinců v čr

Mzdy cizinců v českých firmách

Standardně vyšších mezd dosahují mezi cizinci pracujícími v českých firmách občané Evropské unie, jelikož obvykle vykonávají kvalifikovanou práci. Migrace za prací z těchto zemí bývá podmíněna lepšími platovými podmínkami za srovnatelnou pracovní náplň, což se daří naplnit především korporátním firmám.

Mezi těmito zaměstnanci vysoce vyčnívají občané Slovenska, jež obvykle v České republice zůstávají po dostudování vysoké školy. Mzdy těchto pracovníků v průměru převyšují průměr mezd českých zaměstnanců, což způsobeno především nižším podílem obsazovaných pracovních pozic v nižších platových třídách bez požadavku na zvláštní odbornost.

U cizinců z ostatních zemí jsou průměrné platy v porovnání s českými občany sice nižší, ale tento jev je dán stejnou příčinou, tedy obsazováním pozic s nižším kvalifikačním požadavkem, a tedy i obecně nižší mzdou.

Lze tedy konstatovat, že mzdy cizinců v zásadě odpovídají jejich pracovní náplni a jsou srovnatelné se mzdami tuzemských pracovníku na stejných pozicích.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.