Jak jako cizinec postupovat při narození dítěte v ČR

03.07.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jste cizinec na území ČR a narodilo se vám zde dítě? Budete se muset důkladně obeznámit s pravidly MV ČR, poptat se včas na matrice, možná si i zajít pro konkrétní rady k vašemu případu na ambasádu a přesně si zjistit, co vše vám uhradí vaše současné zdravotní pojištění. V tomto článku jsou shrnuty základní body jak postupovat.

Těhotenství a zdravotní pojištění

Pokud zde máte trvalý nebo dlouhodobý pobyt a pracujete u zaměstnavatele se sídlem v ČR, máte během těhotenství i porodu nárok na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. U své pojišťovny také můžete hned po porodu dočasně registrovat své dítě na 6 měsíců, po vyřízení kladné žádosti o povolení pobytu dítěte je třeba donést toto potvrzení na pojišťovnu kvůli registraci trvalé.

cizinci těhotenství

Pokud máte jiný typ pobytu a nejste zaměstnána, musíte si sjednat příslušné komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče. Případně veškerou péči uhradit sama, což u komplikovaných porodů mohou být deseti až statisíce korun. 

V porodnici

Narození dítěte na matriku oznámí porodnice, matrika poté vystaví dítěti rodný list, to je však jen doklad o narození, nikoliv povolení k pobytu. Musíte tedy do 60 dnů podat žádost o povolení k pobytu s tím, že se může rozhodnout pro lepší z pobytů obou rodičů. Nejsou-li rodiče manželé, nahlásíte otce na matrice nebo u soudu, to je možné udělat již v průběhu těhotenství.

Kdy není nutné podávat žádost o povolení k pobytu

Jsou případy, kdy ani jako cizinec nemusíte za vaše dítě žádat o povolení k pobytu. Pokud se vám dítě narodilo s občanem ČR, získává vaše dítě automaticky české občanství. Dále žádost nemusíte podávat, pokud víte, že do 60 dnů ode dne narození dítěte opustíte ČR.

Žádost o pobyt narozeného cizince

Pro podání žádosti budete potřebovat rodný list dítěte a potvrzení o zdravotním pojištění nebo, pokud žádáte pouze o vízum, čestné prohlášení, že dítěti uhradíte náklady spojené se zdravotní péčí. Dále je třeba dítěti na ambasádě nechat vystavit cestovní doklad nebo dítě nechat zapsat sobě do pasu a tyto doklady taktéž předložit k žádosti.

narození dítěte

Jste-li v ČR  na krátkodobé vízum a hodláte zde nadále setrvat, jste povinni do 60 dnů ode dne narození dítěte zažádat o udělení krátkodobého víza na odboru cizinecké policie. Máte-li dlouhodobé vízum, jste povinni za narozené dítě podat opět do 60 dnů ode dne narození žádost o udělení dlouhodobého víza na pracovišti MV ČR, u kterého máte hlášený pobyt.

Pokud se vám narodí v ČR dítě a máte zde povolení k dlouhodobému pobytu, jste stejně jako v předchozím případě povinni podat na jméno narozeného cizince žádost na MV ČR o povolení k dlouhodobému pobytu. 

Pokud jste cizinec, který je v České republice na povolení k trvalému pobytu, musíte do 60 dnů ode dne narození vašeho dítěte podat na MV ČR žádost o vydání povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití.

Pokud tuto žádost podáte včas, vaše dítě bude od okamžiku narození až do právního rozhodnutí (ať už kladného či záporného) považováno za občana s trvalým pobytem v ČR, a bude tedy spadat do systému veřejného zdravotního pojištění.

Příslušné formuláře naleznete na stránkách MV ČR.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt