Druhy zdravotního pojištění pro cizinci v ČR

10.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Také na cizince se vztahuje povinnost zdravotního pojištění. Jak funguje zdravotní pojištění cizinců v praxi?

Komerční zdravotní pojištění

Jestliže se na cizince nevztahuje veřejné zdravotní pojištění, je povinen si sjednat pojištění komerční. To se týká cizinců ze zemí mimo EU, osob přes naše území pouze projíždějících nebo těch, které v ČR pobývají pouze dočasně.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců je pak na místě v těch případech, kdy zde bude daná osoba pobývat déle než 90 dnů a současně má v úmyslu žádat o dlouhodobý či trvalý pobyt. Zároveň musí mít u sebe mít doklad stvrzující, že k uzavření pojištění skutečně došlo.

Ten má povinnost předložit například v případě kontroly. Na veřejné zdravotní pojištění se nahlíží z hlediska toho, zda osoba má či nemá na území republiky trvalý pobyt. pojištění cizinců v črPro osoby s trvalým pobytem platí: K získání pojištění jednoduše dojde právě udělením trvalého pobytu. Zánik pak nastává v první řadě ukončením trvalého pobytu, dále v okamžiku úmrtí pojištěnce, případně jeho prohlášením za mrtvého. Výjimku tvoří ti cizinci, kteří dle evropských nařízení podléhají právním předpisům jiného státu EU/EHP či Švýcarska.

Pro osoby bez trvalého pobytu platí: Na cizince ze zemí mimo EU/EHP/Švýcarsko bez trvalého pobytu se může vztahovat zdravotní pojištění podle zákona za předpokladu, že dotyčná osoba je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR, případně splní-li kritéria zakotvená v evropských nařízeních.

Zmiňovaná evropská nařízení mohou vymezovat například OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost pouze na území ČR, dále to mohou být nezaopatření rodinní příslušníci osoby z EU, která v ČR pracuje, ojediněle mají nárok na veřejné zdravotní pojištění též ekonomicky neaktivní osoby, které dostatečným způsobem prokážou faktické bydliště a těžiště svých zájmů v ČR.

Další situace vymezující nárok na veřejné zdravotní pojištění: Specifickým případem jsou též osoby žádající v rámci ČR o udělení azylu, dále potomci narození těmto žadatelům v okamžiku, kdy ještě nedošlo k faktickému rozhodnutí o udělení azylu.

Dětí se pak automaticky ihned po narození týká zdravotní pojištění i v případě, že u nich nedošlo k rozhodnutí o povolení trvalého pobytu, ale u jejich rodičů již ano.

Obdobně je tomu u cizinců požívajících tzv. zvláštní ochrany, dále u držitelů víza k dlouhodobému pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a rovněž u těch, jimž byl azyl zamítnut, ale zároveň vyvstala překážka, kvůli níž nemohou vycestovat.

Finanční hledisko pojištění a další možná úskalí

ceny pojištění cizincůCeny zdravotního pojištění cizinců se samozřejmě liší na základě pojistných limitů. Dále je nutné brát v potaz, že komerční pojišťovny obvykle žádají úhradu pojistného za celou dobu pojištění již při podpisu smlouvy.

Pakliže ji navíc předčasně pojistník vypoví, plnění se mu nevrátí. Navíc mohou klienta ze svého rozhodnutí i odmítnout pojistit. Ne každé zdravotnické zařízení pak současně musí mít smlouvu právě s danou komerční pojišťovnou, což představuje další překážku.

Jak na snadné vyřízení zdravotního pojištění

Sjednat zdravotní pojištění cizinců tak není z administrativního hlediska zcela snadné, podmínky se různí podle toho, odkud daná osoba pochází a jak dlouho bude na území republiky pobývat.

Proto je vhodné svěřit celý proces do rukou specialistů, kteří disponují dostatkem zkušeností při jednání s pojišťovnami a současně jsou schopiá spolu s pojištěním zajistit i například udělení víz pro cizince.

Máte zájem o vyřízení zdravotního pojištění pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.