Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání

17.02.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání představuje jeden z typů pobytu cizinců na českém území. Co to přesně znamená?

Co je dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání

Dle oficiálního portálu ministerstva vnitra pro cizince je dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání určen pro cizince ve smyslu občanů třetích zemí, kteří úspěšně dokončili studium akreditovaného studijního programu na vysoké škole anebo vědecký výzkum na území České republiky a chtějí si hledat zaměstnání nebo zahájit podnikatelskou činnost.

Požádat tak o něj mohou pouze držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v akreditovaném programu vysoké školy nebo za účelem vědeckého výzkumu.

V případě, že si cizinec najde zaměstnání ihned po ukončení svého vzdělávání, má možnost si namísto povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání zažádat o vydání zaměstnanecké karty v neduální formě.

nábor cizinců v čr

Cizinec je povinen po dobu trvání platnosti tohoto povolení naplňovat deklarovaný účel pobytu. Mimo to je cizinec povinen dodržovat povinnosti dané zákonem o pobytu cizinců.

Což jsou zejména následující body:

 • oznámit svoji přítomnost na území České republiky odboru cizinecké policie
 • oznámit změnu jména, příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu
 • oznámit změnu adresy
 • oznámit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení pobytového dokladu
 • při ukončení pobytu doklad o pobytu řádně odevzdat
 • na požádání policie prokázat svou totožnost
 • při pobytové kontrole na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění

Povolení se vydává pouze na 9 měsíců bez možnosti prodloužení. Držitelé povolení mohou opustit Českou republiku, a to i opakovaně. Mají možnost se následně do ČR zase vrátit. Stejně tak se mohou pohybovat v oblasti Schengenského prostoru bez nutnosti víza.

Mimo to též platí, že držitelé tohoto oprávnění si mohou podat žádost o vydání dlouhodobého pobytu za účelem podnikání bez nutnosti splnění podmínky předchozího pětiletého pobytu na území České republiky.

Jak požádat o dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání

Žádost o vydání tohoto povolení je nutno podat výhradně na území České republiky na pracovišti ministerstva vnitra příslušného dle místa bydliště žadatele, a to vždy na určeném tiskopisu.

K žádosti se přikládá:

 • originál platného cestovního dokladu
 • doklad o zajištění ubytování
 • fotografie
 • doklad prokazující zajištění prostředků k pobytu
 • doklad o úspěšném ukončení studia na vysoké škole
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění

Veškeré výše uvedené náležitosti nemají být starší než 180 dnů. Fotografie musí odpovídat aktuální podobě žadatele, ale starší být může. Za přijetí žádosti se platí správní poplatek ve výši 2 500 Kč. Lhůta pro rozhodnutí činí 60 dnů ode dne podání žádosti.

Máte zájem o vyřízení tohoto typu víza?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.