Děti cizinců jsou od začátku roku pod veřejným pojištěním

23.05.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Rodiny cizinců žijících dlouhodobě v Česku jsou od ledna 2024 zase o skok blíž spravedlivé zdravotní péči. Všichni cizinci mladší 18 let jsou nyní pod veřejným pojištěním.

Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců prošel během loňského roku rozsáhlou úpravou. Mimo jiné, se jeho novela věnovala povinnému pojištění nezletilých cizinců v Česku, kteří tak od 1. ledna 2024 mají povinný podíl na veřejném zdravotním pojištění.

Opatrovníci dětí a nezletilých si stejně jako občané ČR nemohou vybrat, jestli chtějí mít jen veřejné či soukromé pojištění, narozdíl od minulých let si ale mohou vybrat, u které pojišťovny sebe a své děti pojistí.

rodina pojištění

V minulosti se pojišťováním cizinců v Česku totiž zabývala pouze VZP a dá se říct, že na tento produkt měla monopol. To se ale změnilo a i cizinci si vybírají pojišťovnu dle vlastní preference.

Nárok mají všichni s dlouhodobým pobytem v ČR

Změna se týká všech cizinců mladších 18 let s platným povolením k dlouhodobému pobytu bez ohledu na typ dokladu o pobytu a jeho účelu. Platí to tak pro jakýkoliv typ pobytové karty. Jediní, na koho se změna nevztahuje jsou cizinci s dlouhodobým vízem, například vízum za účelem sezónního zaměstnávání či vízum strpění na území, ti si musí pojištění stále řešit po vlastní ose.

Další skupina nezletilých, na které se tato novela nevztahuje jsou osoby, které mají povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. Veškeré náklady na zdravotní pojištění nezletilých cizinců pak hradí zákonní zástupci.

Postup při hlášení novorozenců u zdravotní pojišťovny

U hlášení dítěte k povinnému veřejnému zdravotnímu pojištění se proces liší podle toho, zda bylo narozeno na území České republiky nebo přicestovalo do Česka se svými rodiči. 

Zatímco nově příchozímu nezletílému mohou rodiče zdravotní pojišťovnu vybrat dle preference, u narozeného dítěte v Česku je nutnost přihlásit dítě k té pojišťovně, u které je vedena matka. Pokud se matka z nějakého důvodu neúčastní veřejného pojištění, pak se dítě zaregistruje k pojišťovně svého otce.

Existuje soubor aktivit, které musí zákonný zástupce dítěte podniknout po jeho narození pro přihlášení ke zdravotní pojišťovně. Rodič musí nahlásit pojišťovně narození dítěte do 8 dní, také je nutné podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu pro narození dítě, a to nejpozději do 60 dnů od jeho narození.

miminko cizinci

Pojišťovně, u které jsou matka či otec vedení, zdravotní pojištění pro novorozence, k čemuž je potřeba doložit následující dokumenty:

  • pobytové oprávnění dítěte, nebo doklad o podní žádosti o dlouhodobý pobyt,
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce a průkaz, který opravňuje zástupce k pobytu v ČR.

I když ještě dítě nemá oprávnění k pobytu v ČR, pokud se splní podmínka podání žádosti do 60 dnů, nebude to bránit zřizení veřejného pojištění. Pojištění je pak platné do té doby, než dítě dovrší 18 let.

Přihlášení nezletilého, který se nenarodil v Česku

Cizinci mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v Česku, kteří dosud měli komerční pojištění využijí veřejné pojištění ve chvíli, kdy jim skončí to komerční. Před ukončením soukromého pojištění mají 8 pracovních dní na to, aby se nahlásili zdravotní pojišťovně svého výběru a přihlásili se k veřejnému pojištění. Takto musí učinit, aby byli pojištěni ihned následující den poté, co jim soukromé pojištění skončí.

Nezletilí, kteří mají pobytovou kartu a nemají komerční pojištění a byli na území ČR již před koncem roku 2024 se museli nahlásit na zdravotní pojišťovnu nejpozději do 8.1.2024.

V případě nově přichozích nezletilých, kteří v Česku získají dlouhodobý pobyt získají automaticky také zdravotní pojištění. Je tak třeba řešit pojistku s předstihem, stejně jako vyřízení pobytové karty.

V případě těchto dětí je opět nutné doložit zdravotní pojišťovně dokumenty, jako je pobytové oprávnění či žádost, rodný list či doklady rodičů. Pro ty, kteří již ale měli komerční pojištění je navíc ke splnění ještě jedna podmínka. Budou muset prokázat, že jejich soukromé pojištění již skončilo.

Také zde končí pojištění dovršením 18 let, poté si musí cizinec vybavit vlastní, soukromé pojištění.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.