Datová schránka a cizinci

21.01.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Elektronická komunikace s úřady a státními institucemi velmi urychluje veškeré procesy spojené s vyřizováním úředních věcí nebo dokumentů v rámci soukromých nebo profesních záležitostí. Zřízení datové schránky či elektronické identity, jež k tomuto účelu slouží, je možné nejen pro občany České republiky (kteří si je mohou zřídit dobrovolně), ale za určitých podmínek také pro cizince.

Výhodou využívání elektronických komunikačních nástrojů a úložiště je především jistota, že se informace k adresátovi dostane včas a dostupnost odkudkoliv – z daného procesu tak elektronická komunikace velmi výrazně eliminuje rizika prodlení, a navíc veškerá úřední psaní zde zůstávají po určitou dobu zaarchivována a se speciálním nadstavbovým softwarem lze jejich archivaci prodloužit.

Díky této možnosti navíc zcela odpadá nutnost fyzického vyzvedávání úředních obsílek na poště.

Podmínky pro zřízení datové schránky pro cizince

Datovou schránku si může zřídit prakticky kdokoliv, a to buď osobně na pobočkách služby Czech Point anebo elektronicky.

Při zřizování na pobočce bude vyžadován doklad totožnosti (u cizinců se obvykle předkládá cestovní pas) nebo povolení k pobytu (jedná-li se o cizince pocházející ze země mimo Evropskou unii) a poté musí být uvedena reálná adresa, kam budou zaslány přihlašovací údaje (tato může být i mimo Českou republiku, zasílání je realizováno pouze do vybraných zemí).

cizinci a zřízení datové schránky

Elektronické zřízení vyžaduje dispozici elektronickou identitou, kterou si cizinec může rovněž za určitých podmínek zřídit.

Zřízení elektronické identity

Elektronická identita může mít dvě podoby – buď se využívá identifikace NIA ID anebo mobilního klíče eGovernment.

Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi spočívá především ve způsobu, jakým jsou aplikovány – NIA ID je identifikace kombinující přihlašovací jméno, heslo a jedinečný kód zasílaný prostřednictvím SMS, mobilní klíč eGovernmentu je zprostředkován aplikací v mobilním zařízení s vlastními ověřovacími systémy.

Pro zřízení některého z uvedených prostředků cizincem pocházejícím ze země mimo Evropskou unii je nutné splnit některou z následujících podmínek:

  • předložení dokladu o platném povolení k pobytu vydaném na území České republiky (povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu)
  • platné vízum udělené na více než 90 dnů

Cizinci pocházející ze zemí Evropské unie předkládají potvrzení o dočasném pobytu.

Postup zřízení elektronické identity

Zřízení elektronické identity NIA ID nebo mobilního klíče eGovernment vyžaduje provedení několika kroků, které primárně zahrnují provedení registrace a následně její ověření osobně pomocí služby Czech Point.

U identity NIA ID se nejdříve vyplňuje registrační formulář, který ověříte pomocí identifikačního kódu, u mobilního klíče je nutné stažení aplikace a její následná registrace včetně ověření identifikačním kódem. Ve druhém kroku je následně nutné ověřit vytvořenou identitu s platným dokladem na pobočce Czech Pointu.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt