Daňový domicil a cizinci v ČR

05.09.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V případě placení daní patří k zásadním povinnostem určení tzv. daňového domicilu. Co to je a jak se posuzuje?

Co je daňový domicil

Daňový domicil se může týkat jak fyzické, tak i právnické osoby. Určuje, velmi zjednodušeně řečeno, do které země dotyčná osoba z hlediska daní přísluší. Ta se pak stává v dotyčné zemi tzv. daňovým rezidentem.

Stále častější jsou případy, kdy dotyčná osoba má sice trvalé bydliště v jednom státě, za prací se však vydala do jiné země. Pak se aktuálně otevírá právě problém daňového domicilu, který je potřeba určit.

Ještě komplikovanější pak tato problematika je, když poplatník pracuje dokonce ve více zemích, potom je určení daňového domicilu nezbytně nutné.

Kdo je a není daňový rezident

Chybou by bylo říci, že daňový rezident automaticky má trvalé bydliště v jednom státě a pracuje ve státě jiném. Podmínky jsou složitější, pouze na základě trvalého bydliště se daňové rezidenství neurčuje, přestože tento status roli sehrává.

daňový domicil

Určující je tzv. středisko životních zájmů. Jestliže je splněna podmínka, že se dotyčná osoba zdržuje na území nejméně 183 dní za kalendářní rok, pak má daňový domicil v daném státě. Pro právnické osoby pak platí, že pro určení daňového domicilu je zapotřebí posoudit, kde společnost sídlí, respektive ve které zemi působí vedení dané společnosti.

Dvojí zdanění prakticky

V praxi může podobná situace nastat jednak tehdy, jestliže se rozhodnete pracovat v zahraničí, ale také za předpokladu, že budete do cizího státu vysláni služebně.

Vzhledem k tomu, že se díky EU pracovní trh výrazně otevřel, řada lidí se do podobné situace může prakticky velmi snadno dostat. Bylo proto nutné problematiku zdanění zjednodušit, zpřehlednit a zakotvit ji do přehledných pravidel.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Právě pro výše uvedené situace pak v platnost vstupují tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Díky nim lze významně omezit nebo zcela eliminovat srážkové daně, které jsou uvalovány na příjmy nerezidentů.

dvojí zdanění

Přirozeně však tyto smlouvy slouží i k tomu, aby se zamezovalo dvojímu nezdanění, případně také daňovým únikům. Rovněž slouží ke snížení daňové diskriminace.

V těchto smlouvách je přesně zakotveno, se kterými zeměmi má Česká republika smlouvy uzavřené a jak se určuje daňový domicil. Tyto smlouvy jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici také online.

Potvrzení o daňovém domicilu

Potvrzení o daňovém domicilu slouží k potvrzení toho, že jste daňovým rezidentem ČR a že si v ČR můžete uplatnit slevy na dani.

Za vydání potvrzení se platí správní poplatek ve výši 100 Kč a na vaši žádost vám jej vystaví na finančním úřadě. Vystavuje se k datu nebo za zdaňovací období, které již uplynulo, a to pouze osobám, na které se vztahují dotyčné smlouvy zamezující dvojímu zdanění.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt