Cizinec v roli zaměstnance v ČR – jaké jsou jeho povinnosti?

03.05.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinců v ČR stále přibývá. Většinu z nich tvoří Rusové, Ukrajinci, ale také Slováci. Jaké náležitosti musejí splnit, pokud chtějí na našem území žít a pracovat?

Kdo je cizinec, respektive občan tzv. třetí země

Nejprve je nutno vymezit si pojem cizinec. Tímto termínem rozumíme občany žijící mimo členské země EU, kteří přijedou do ČR. Na ně je z hlediska pobytu i zaměstnávání nahlíženo přísněji než na osoby pocházející právě z Evropské unie, nutností je pracovní povolení.

Povolení k zaměstnání

příjezd do črCizinec bez trvalého pobytu jej potřebuje k tomu, aby si v ČR mohl vyřídit povolení k pobytu a nutné jsou jeho identifikační údaje. Typicky se povolení k zaměstnání stále týká například sezónních prací. Jde o legislativně komplikovanější proces, kdy zaměstnavatel musí nejprve ohlásit úřadu práce, že hodlá zaměstnávat cizince.

Ten si požádá o povolení k zaměstnání a až poté může zavítat na krajskou pobočku Ministerstva vnitra, kde žádá o povolení k pobytu. Zaměstnavatel musí posléze nástup zaměstnance do práce ohlásit, tato povinnost se zaměstnance netýká, jak si řada lidí myslí.

Cizinec s trvalým pobytem na území ČR povolení k zaměstnání bez ohledu na svou původní národnost již nepotřebuje a legislativa jej chápe jako občana České republiky.

Povolení k pobytu

Povolení k pobytu se jinak nazývá též vízum. Víza pro cizince se dělí na krátkodobá nebo dlouhodobá v závislosti na tom, zda bude délka pobytu činit více nebo méně než 90 dnů. Dále se víza dělí dle svého účelu.

Pracovní vízum pro cizince je jedním z podtypů. Zisk víza není jedinou povinností, kterou musí žadatel splnit. Do 3 pracovních dnů od vstupu na území ČR je současně cizinec povinen ohlásit svůj pobyt příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

Pakliže si přijíždí povolení k pobytu teprve vyzvednout, může ohlášení pobytu provést v totožné lhůtě také na pracovišti ministerstva vnitra.

Zaměstnanecká karta

pracovní povolení pro cizinceJe typem dokumentu tzv. duálního. To znamená, že nahrazuje povolení k pobytu i povolení k výkonu práce. Zažádat si o ni může na zastupitelském úřadě ČR v tom státu, jehož je cizinec občanem. Prodloužit zaměstnaneckou kartu lze na místně příslušném krajském pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Karta se váže na konkrétní pracovní místo, zaměstnavatel tedy musí na příslušnou pobočku úřadu práce nahlásit, že taková pozice vznikla. Pracovní doba musí činit nejméně patnáct hodin týdně a měsíční mzda nesmí být nižší než částka odpovídající výši minimální mzdy.

K žádosti se proto musí přiložit i pracovní smlouva a doklady o nejvyšší odborné způsobilosti. Cizinec pak vyhotovenou zaměstnaneckou kartu obdrží do 60 dnů, a to až po příjezdu do ČR.

Karta v neduálním režimu

Karta může plnit pouze funkci povolení k pobytu, a to tam, kde není povolení pro zaměstnání vyžadováno. Jednotlivé konkrétní případy jsou přesně vymezeny v zákoně, typicky se to může týkat například studentů, kteří se v tuzemsku připravují na pozdější výkon povolání.

Modrá karta

Modrá karta představuje obdobný typ duálního dokumentu opravňujícího žadatele jednak k pobytu a jednak i k výkonu práce. Kladou se na ni však přísnější požadavky. Hrubá mzda musí činit alespoň 1,5násobek průměrné roční mzdy a zaměstnanec musí mít ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání.

Zdravotní pojištění pro cizince

Pakliže daná osoba má na území ČR trvalý pobyt, stává se účastníkem veřejného zdravotního pojištění stejně jako občané ČR. Dále může být cizinec pojištěn v případě, že je zaměstnancem zaměstnavatele, který má na území republiky sídlo nebo trvalý pobyt.

Mimo tyto případy musí cizinec pro účast na veřejném zdravotním pojištění splnit kritéria stanovená v rámci evropských nařízení. Pakliže se ho netýká ani jedna ze tří výše zmiňovaných situací, je nutné si uzavřít komerční zdravotní pojištění.

Bez zdravotního pojištění libovolného charakteru nemůže být cizinci uděleno vízum v ČR. Zajímá vás tato problematika více, nebo chcete pomoci s vyřízením? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt