Cizinec načerno stojí deset milionů

13.11.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Nízká nezaměstnanost je dobrou zprávou pro všechny, kdo hledají lépe placené zaměstnaní. Méně dobrou zprávou je pro zaměstnavatele. Ti čelí problémům s obsazením volných pracovních pozic navzdory zajímavým odměnám. Nedostatek pracovníků znamená nesplnění zakázek. Řešením jsou pracovníci ze zahraničí.

Roste zájem o cizince

Nedostatek pracovníků pociťují firmy ve všech oborech. Nové pracovníky se snaží nalákat na zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity i na oblíbenou možnost pracovat z domu. Vzniká celá řada nových firem, o zakázky nemají nouzi velké průmyslové podniky ani drobní živnostníci.

V některých odvětvích se daří přilákat pracovníky na atraktivní výši platu, jiné obory nejsou pro tuzemské pracovníky atraktivní ani v případě, kdy nabízejí nadstandardní platová ohodnocení. Nedostatek pracovníků je ve stavebnictví, v dělnických profesích, v nejrůznějších sezonních zaměstnáních.

Problém s nedostatkem pracovníků ve zmíněných odvětvích se daří úspěšně řešit zaměstnáváním cizinců. Velmi dobrou pověst na pracovním trhu mají především pracovníci z Ukrajiny.

Zaměstnávání bez pracovního povolení na vzestupu

Rok od roku se zvyšují čísla vyhoštěných pracovníků ze země. Počet kontrol u zaměstnavatelů odhalí každý rok několik tisíc zaměstnanců, kteří vykonávají práci bez patřičných pracovních povolení. Statistiky uvádějí, že počet vyhoštěných cizinců vzrostl až osmkrát oproti situaci před čtyřmi lety.

Cizinec riskuje pokutu a vyhoštění

Platné pracovní povolení pro cizince není problém vyřídit. Přesto to někteří riskují a souhlasí s výkonem práce bez něj. Kontroly prováděné cizineckou policií jsou velmi časté a absence pracovního víza je podnětem pro okamžité zahájení správního řízení o vyhoštění.

Vyhoštění může proběhnout i během několika krátkých dní. Vyhoštění není jediným rizikem, které se váže k výkonu práce bez platného pracovního povolení. Cizinci může být udělena pokuta až do výše sto tisíc korun.

Také nemá v České republice žádnou právní ochranu a nemůže se bránit v případě, kdyby mu zaměstnavatel odmítnul vyplatit dohodnutou mzdu.

Co říká zákon o zaměstnávání načerno

Kontrolním orgánem je Státní inspekce práce. Ta zjišťuje, jestli osoba vykonává práci na základě pracovněprávního vztahu. Pokud cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným pracovním povolením nebo zcela bez něj, může být postihnut podle § 139 odst. 3 z. o z. Zaměstnavatel se podle § 342 tr. zák. dopouští trestného činu, při neoprávněném zaměstnávání cizinců většího rozsahu.

Zaměstnávání načerno může znamenat vězení

Zaměstnavatelé si bohužel neuvědomují, jaké důsledky může mít zaměstnání pracovníka bez vyřízeného pracovního povolení. Často se tak děje v případě, kdy zaměstnavatel nabízí pro cizince práci jen na několik měsíců v roce.

trest za práci načernoDomnívají se, že při krátkodobém zaměstnávání snadno uniknou kontrolám. Co se děje v případě, kdy inspektorát práce a policie odhalí cizince bez pracovního povolení? Rizikem nejsou jen vysoké pokuty, ale i nepodmíněné tresty! 

Nepodmíněné tresty mohou být uloženy, jestliže bude shledáno, že se jedná o zaměstnávání bez povolení ve větším rozsahu. Tresty odnětí svobody mohou znamenat až šest měsíců nepodmíněně. Pokud by v zaměstnávání cizinců sehrála roli organizovaná skupina, hrozil by postih odnětí svobody na jeden rok.

Podle výše obohacení však může být trest vyměřen až na tři roky. A jaké jsou mírnější tresty za zaměstnávání cizinců bez platného povolení? Propadnutí věci, zákaz činnosti nebo uložení vysoké pokuty. Pokuta může být vyměřena až do výše deseti milionů korun!

Firma navíc poškodí své dobré jméno a ohrozí své obchodní vztahy i pozici na trhu. Společnost je také nucena zaplatit výdaje za vyhoštění cizince nebo cizinců a jsou jí naúčtovány i ostatní náklady. Například v souvislosti se vzniklou lékařskou péčí o cizince před jejich vyhoštěním.

Nevystavujte se rizikům a cizincům vyřizujte pracovní povolení!

Máte zájem o vyřízení pracovních povolení?

Zajistíme vše potřebné.

kontaktujte nás