Cizinci a ztráta zaměstnání

07.02.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Práce v zahraničí je velmi lákává pro čím dál více lidí. Cizince lákají vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky. V ČR je z cizinců zastoupeno nejvíce Slováků, Poláků, Ukrajinců. Početnou skupinou jsou také Vietnamci. Podle Českého statistického úřadu v ČR žije přes 600 000 cizinců.

Co však dělat, když jako cizinec přijdete o práci v ČR?

Důležité je myslet na to aby byl pracovní poměr zaměstnance ukončen správně. V případě ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele, a to zejména z organizačních důvodu náleží odstupné. Výše odstupného se odvíjí podle odpracovaných let zaměstnance v dané společnosti.

V případě, že je zaměstnanec zaměstnáván přes pracovní agenturu, což bývá u zahraničních pracovníků velmi běžné, můžeme pak mluvit o dočasném přidělení zaměstnance. V případě že s vámi rozváže pracovní poměr pracovní agentura nevzniká vám nárok na odstupné. 

podpora cizinci

Jak tedy dál?

Ideálním řešením, jak v takové situaci postupovat je najít si novou práci. Případně se vrátit do své vlasti, či do jiné země. V případě že zaměstnanec chce zůstat na území ČR a hledat si práci zde je důležité vědět, jak postupovat.

Každý cizinec, který je zároveň občanem státu EU, má právo, nikoliv povinnost se přihlásit na úřad práce v České republice. Pro cizince platí stejné podmínky při posouzení žádosti o podporu v nezaměstnanosti jako pro občany ČR. Důležité je aby žadatel odpracoval alespoň 12 měsíců během posledních 24 měsíců. 

Na úřadu práce v místě trvalého pobytu osobně podáte žádost o zprostředkování zaměstnání a zároveň žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Při první návštěvě na úřadu práce budete potřebovat: platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu, doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené), potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

podmínky podpory u cizinců

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku - 5 měsíců, nad 50 let do 55 let věku - 8 měsíců, nad 55 let věku - 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti bude v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo podle posledního vyměřovacího základu.

Pokud ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, výše podpory v nezaměstnanosti bude 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Občan cizího státu má možnost se přihlásit na úřad práce ve své zemi. Nesmí se však přihlásit na úřad práce ve dvou zemích. Podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti se řídí podmínky daného státu.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.