Bydliště vs. trvalý pobyt – Jaký je mezi nimi rozdíl?

09.03.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Přestože se oba termíny týkají místa, kde člověk trvale pobývá, mají odlišné významy a právní důsledky. Bydliště a trvalý pobyt jsou dva pojmy, které se v běžném životě používají často záměně. 

Správné označení bydliště a trvalého pobytu má vliv na různé oblasti života, jako je například daňové a sociální zabezpečení, volby, nebo možnost sjednání smluv. Pojďme se na to podívat více do hloubky!

Pojmy

Český zákon se potýká s vcelku rozsáhlou terminologií a je potřeba si dávat pozor, aby nedošlo k záměně některých slůvek. Na první pohled výše zmiňované pojmy vyjadřují takřka stejnou věc, v oblasti práva má však každý pojem své místo.

Zatímco bydliště se týká místa, kde má člověk své stálé bydliště a obvykle se tam nachází většinu času, trvalý pobyt se vztahuje na místo, kde je člověk zapsán v evidenci obyvatel a kde má povinnost se hlásit k trvalému pobytu.

pobyt cizinců v čr

Rozdíly

Rozdíl mezi bydlištěm a trvalým pobytem může mít významný dopad na různé oblasti života, jako jsou například volby, sociální zabezpečení nebo daňové povinnosti. Zde je několik hlavních rozdílů mezi bydlištěm a trvalým pobytem:

  • Pojem bydliště je vymezen zákonem jako místo, kde se osoba trvale zdržuje neboli kde skutečně bydlí. Trvalý pobyt je naopak právní pojem, který se týká evidence obyvatel a je závislý na zápisu do této evidence.
  • Bydliště může být často měněno bez následků, například při změně nájmu nebo při přestěhování do jiného města. Změna trvalého pobytu může být složitější a může mít určité právní následky, jako je například nutnost aktualizace dokladů totožnosti, dokladů o vlastnictví nemovitosti nebo dokladů o právních vztazích.
  • Bydliště může být na mnoha místech, ale trvalý pobyt může být jen na jednom místě. Osoba může mít například bydliště v Praze a Brně, ale trvalý pobyt může mít jen v jednom z těchto měst.
  • Bydliště se používá jako adresa pro doručování pošty a dalších komunikačních prostředků, jako je například doručení voličských lístků při volbách. Na druhé straně, trvalý pobyt slouží jako základ pro správní rozhodování, jako je například určení příslušného obecního úřadu nebo matriky.

Mějte na paměti, že správné označení bydliště a trvalého pobytu může mít významné dopady na různé oblasti života. Proto je důležité věnovat pozornost správné registraci bydliště a trvalého pobytu a informovat se o tom, co všechno z těchto označení vyplývá.

potvrzení o změně pobytu

Změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu se týká úpravy zápisu v evidenci obyvatel. Připravte se následující průběh. změnit trvalý pobyt, musíte:

  • Nahlásit se na příslušném obecním úřadě nebo městském úřadě s rozšířenou působností, kde chcete mít trvalý pobyt
  • Tuto změnu lze oznámit ústně nebo písemně.

Tip: Pokud se rozhodnete pro písemné oznámení, musíte v něm uvést své jméno a příjmení, datum narození, stávající i novou adresu a důvod změny trvalého pobytu.

Změna bydliště

No a pokud se chystáte změnit bydliště, měli byste to skutečnost nahlásit úřadu obce s rozšířenou působností, kde se vaše nové bydliště nachází. Tuto změnu lze oznámit ústně nebo písemně.

Pokud se rozhodnete pro písemné oznámení, musíte v něm uvést své jméno a příjmení, datum narození, stávající i novou adresu a důvod změny bydliště.

Chcete pomoci s vyřízením trvalého pobytu pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.