80% IT center plánuje nábor nových lidí

11.04.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Automatizace a robotizace představuje jeden ze zásadních trendů soudobého trhu práce. Masivní rozvoj probíhá i v sektoru IT a podnikových služeb. Na co všechno bude nutné se připravit?

Sektor IT a podnikových služeb dobývá Česko

Už v roce 2022 média referovala, že poskytování IT řešení pro firmy se v minulých letech stalo jedním z nejlukrativnějších byznysů v Česku.

Právě sektor IT a podnikových služeb dnes platí v rámci české ekonomiky za jeden z vůbec nejrychleji se rozvíjejících. Prakticky od počátku v ČR roste dokonce dvojciferným tempem. Aktuálně v něm pracuje více než 160 000 lidí a do roku 2025 by měl dosáhnout počet míst 200 000.

K nejrychleji rostoucím se pak konkrétně řadí firmy působící ve oblasti kybernetické a informační bezpečnosti a dále segment IT podpory a datové analytiky. Značný potenciál dalšího rozvoje má podle odborníků rovněž sféra umělé inteligence.

ai industry

Pokročilá automatizace a robotizace bude pro obor IT a podnikových služeb jednoznačnou doménou roku 2024. Roboti dnes nahrazují podle dostupných statistik až 20 000 pracovních míst. Navzdory tomu až 80 % firem plánuje projekty automatizace rozšířit i na další zpracovávané procesy a služby, uvádějí statistická data dále.

Z nejnovějšího průzkumu asociace ABSL vyplynulo, že uplatnění by mělo v nejbližší budoucnosti najít v tomto odvětví až 15 000 specialistů. Právě oblast lidských zdrojů se tak pro letošní rok stává prioritou.

Jak dostat do Česka odborníky

Kvalifikované zaměstnance se podle průzkumu v zásadě daří v Česku udržet. Prioritou se tak stává nejen nábor, ale také péče o tyto pracovníky. Hned 40 % zaměstnanců tvoří cizinci prakticky z celého světa.

Vítaným ulehčením by přesto pro většinu bylo zjednodušení náborů ze zahraničí a pružnější strategie ekonomické migrace. Což se týká primárně vzdálenějších lokalit, jako je Indie, jižní Amerika, zejména Brazílie a Kolumbie, Filipíny, balkánské země, jako je například Srbsko a Albánie, a Turecko, z nichž do Česka proudí pracovní síly.

it odborník

Pracovníky lákají mimo jiné i nadstandardní mzdy. Ty v tomto oboru v mnoha případech dosahují i šesticiferných hodnot a v loňském roce rostly v průměru o 6,5 %. Navíc se zřetelně manifestuje trend setrvání zaměstnanců. Jejich průměrná doba působení v oboru meziročně setrvale narůstá.

Růst a expanzi prostřednictvím tohoto výzkum potvrdilo hned 59 % českých center podnikových a IT služeb. Jednat se podle expertů má o inovativní, digitální a globální pozice. Což také odpovídá také vizi, že Česko aspiruje na to stát se digitálním a inovativním lídrem v globálním podnikání.

Již nyní ostatně centra vyvíjejí a nasazují pokročilé technologie, což potvrzuje skutečnost, že s Českou republikou je zkrátka nutné „počítat“ jakožto s vhodnou destinací pro založení a provoz inovačního centra či centra služeb.

Zdroj: Protext.cz

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.