5 kroků ke studiu v České Republice

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Uznání maturitní zkoušky ze zahraničí

Důležitým krokem ke studiu na vysoké škole v České Republice je potvrzení maturitní zkoušky ze zahraniční střední školy. Pokud však máte maturitní vysvědčení ze Slovenska, uznání nepotřebujete.

Jestliže má stát, ve kterém jste střední školu absolvovali, s Českou republikou uzavřenu mezinárodní smlouvu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, tak se vydává osvědčení, nebo rozhodnutí o uznání.

O nostrifikaci se žádá na krajském úřadě místa bydliště. Pokud není diplom zcela uznán musíte absolvovat nostrifikační zkoušky. Zejména z českého jazyka a literatury, jinak maturita nebude rovnocenná české maturitě.

Vízum

studentská vízaPro vyřízení dlouhodobého víza potřebujete cestovní doklad, který není starší více než 10 let a doba jeho platnosti musí být delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. Dále potřebujete potvrzení o přijetí ke studiu a doklad o zajištění ubytování.

Prokázání zajištění prostředků k pobytu na území ČR

Peněžní prostředky je třeba prokázat ve výši 15násobku částky existenčního minima, s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území (s výjimkou prvního) zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima.

Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, prokazuje, že disponuje danou částkou v poloviční výši. Cizinec se prokazuje výpisem z účtu z banky.

Cestovní zdravotní pojištění

Pojištění kryjící náklady v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do domovského státu.

Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR. Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. erasmusVízum se uděluje s dobou platnosti na 1 rok a dobou pobytu odpovídající doloženým dokladům. Platnost víza a dobu pobytu na území, která je kratší než 1 rok, ministerstvo na žádost cizince opakovaně prodlouží, za podmínky, že trvá stejný účel pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku.

Hodlá-li cizinec pobývající na dlouhodobé vízum na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu, je oprávněn požádat o povolení k dlouhodobému pobytu.

Erasmus

Program Erasmus umožňuje půlroční až roční studium na univerzitě v zahraničí. Pokud již studujete vysokou školu a vaše škola nabízí výjezd do České Republiky, můžete zde studovat i tímto způsobem. Výhodou je, že proces je o něco jednoduší a získáte i stipendium na pokrytí vašich nákladů. Nadále však potřebujete vízum, pokud bydlíte mimo EU a cestovní pojištění (i EU).

Máte zájem o vyřízení studentského víza?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.