Zvyšte si šanci na pracovní uplatnění

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Rekvalifikace představuje jednu z možností, jak si výrazně rozšířit možnost uplatnění na pracovním trhu. Jaké jsou podmínky pro její absolvování a liší se nějak u cizinců a občanů tuzemska?

Co je rekvalifikace

rekvalifikaceRekvalifikace je proces, při kterém si uchazeč o zaměstnání prohlubuje kvalifikaci v původním oboru, případně získává kvalifikaci zcela novou. Hlavním smyslem rekvalifikace je tedy nabytí nových praktických i teoretických dovedností.

Rekvalifikace probíhá v rámci kurzů, a to vždy jen u k tomuto účelu akreditovaných zařízeních. Kurzy jsou jednak typu veřejného, to znamená, že zájemce o absolvování si je musí uhradit z vlastních prostředků.

Kurzy zaštítěné úřadem práce tato instituce sjednává i uchazečům hradí. Nárok na úhradu vám ale v žádném případě nevzniká automaticky, pokud o proplacení kurzu požádáte.

I kurz, který chcete proplatit, si můžete vybrat naprosto svobodně. Úředník v tomto případě plní pouze roli jakéhosi rádce, který vám vhodný kurz může doporučit.

Podmínky rekvalifikace

Zájemce tedy musí v první řadě být evidován na úřadu práce. Přihlášky do kurzů mohou být podmíněny i dalšími specifiky, například předešlým dosaženým vzděláním. Předem byste se tak měli informovat o konkrétním nastavení vámi vybraného typu rekvalifikace.

Dá se říci, že na celou řadu kurzů se můžete zapsat i s minimálním vzděláním, to znamená s ukončenou základní školou. Oproti člověku, jemuž už se podařilo získat v oboru alespoň maturitu, ale budete muset absolvovat kurz delší, abyste si znalosti doplnili.

Dále je nutné, aby rekvalifikace byla účelná a potřebná. To jinými slovy znamená, že pro vás absolvování kurzu má smysl: Bez něj práci pravděpodobně nezískáte a s ním máte na nové pracovní uplatnění naopak reálnou šanci.

Rekvalifikace cizinců v praxi

rekvalifikační kurzCenové rozpětí je poměrně široké, v průměru se pohybuje mezi 5 000 až 50.000 Kč. Cena by ale neměla být jediným rozhodujícím kritériem. Podstatný je rozsah kurzu dimenzovaný od 150 do 800 hodin.

Hodinová dotace závisí na konkrétním odvětví. V praxi se totiž setkáte s možností rekvalifikace v různorodém spektru oborů – od poskytování masáží nebo kosmetičku přes účetnictví.

Rekvalifikační kurz vám tak skutečně může v nalezení nové pracovní pozice významně pomoci, byť rozhodně negarantuje absolutní jistotu nového zaměstnání. Na konci kurzu je nutno absolvovat zkoušku.

Coby doklad o úspěšném složení pak účastník obdrží osvědčení o rekvalifikaci. To vám může být uznáno i v zahraničí, neplatí to ale paušálně o veškerých státech.

Kurz z pohledu cizince

Podmínky rekvalifikace se nijak neliší. Kurzy navíc mohou probíhat i v jiných jazycích, než je čeština. Problém proto nepředstavuje ani případná jazyková bariéra. Taktéž lze absolvovat nejprve kurz na zdokonalení se v českém jazyce a až následně se zaměřit na samotnou rekvalifikaci.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt