Zdravotní pojištění cizinců v ČR

10.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zdravotní pojištění tvoří neodkladnou podmínku k životu ve státě. Slovy laika slouží zdravotní pojištění k úhradě základní zdravotní péče. Za úkol ho platit mají naši zaměstnanci, osoby, které jsou samostatně výdělečné a osoby bez zdanitelných příjmů. Tak to je. Jakou mírou ale zasahuje životní pojištění do života cizinců? komplexní zdravotní pojištění pro cizinceZdravotní pojištění tvoří nutnou podmínku pro cizince pro získání víza do České republiky. Netýká se pouze občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem, nýbrž každého cizince, který chce pobývat na území odlišné země i během krátkodobého pobytu. Ať už za účelem dlouhodobého turistického výletu, práce nebo studia. Dělí se na nutnou a neodkladnou péči a na tzv. komplexní zdravotní pojištění cizinců. My se nyní pojďme detailněji podívat na tyto dva případy.

Nutná a neodkladná péče

Dalo by se říci, že předešlé dva zmíněné typy se dají rozdělit i podle úrovně ceny zdravotního pojištění. Pokud hovoříme o nutné a neodkladné péči, můžeme už z názvu vytušit, čeho se takové pojištění bude týkat. V tomto případě Vás zdravotnictví chrání při akutních úrazech, kdy hrozí újma na zdraví. To znamená, že v případě úrazu z jakéhokoli důvodu Vám bude poskytnuta základní zdravotní péče. Je tu ale jeden háček. Pooperační vyšetření a následující zdravotní prohlídky už pokryty nebudou. Takovýto druh pojištění je hojně využívaný cizinci, jejichž pobyt nepřesáhne 90 dní. Dalším faktorem, proč se toto pojištění využívá, je i cena.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

zdravotní pojištění cizincůKomplexní zdravotní pojištění je určitým protipólem předešlého případu. Takovýto typ je využívaný v případě, že plánujete zůstat na území ČR delší dobu, než je 90 dní. Tato zdravotní péče zahrnuje jak pooperační vyšetření, tak pokrývá i předběžné prohlídky u lékaře. Zajímavostí je, že se u těchto typů tvoří tzv. limity krytí. Platí pravidlo, že čím vyšší limity krytí, tím více se bude lišit cena za pojistku. Jistě jste už vytušili, že tento typ pojištění bude nákladnější, než ten předešlý.

Cizinci z EU a s trvalým pobytem

Nyní bych rád zodpověděl tuto otázku. Co když v ČR bude pobývat cizinec, který je ze státu EU? Na takovouto otázku existuje jednoduchá odpověď. Cizinci v rámci země EU mají nárok na zdravotní péči v rámci EU. Jde o takovou péči, při které se dotyčný nemusí vracet zpět do svého domovského státu. Je tu ale jeden háček. Aby se tento typ mohl využít, je potřeba být držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění. A nyní k občanům s trvalým pobytem. Takový člen státu ČR má nárok na komplexní vše obnášející zdravotní péči, pokud je zaregistrovaný u jedné ze zdravotních pojišťoven. Nejenom že zdravotní pojištění pro cizince nám otevírá dveře k pobytovému vízu na území jiného státu, ale je i neodkladnou a logickou podmínkou k životu.

Získejte kompletní zdravotní pojištění cizinců od IRS Czech

   

Máte zájem o vyřízení zdravotního pojištění pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.