Zaměstnanost Ukrajinců v ČR, čísla a zkušenosti

05.06.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Do ČR při stávajícím nedostatku pracovních sil proudí stále více zaměstnanci ze zahraničí. Velmi silný je zájem o zaměstnání těch z Ukrajiny. Ve kterých oborech nalézají uplatnění a jak se spolupráce s nimi osvědčila?

Aktuální počty Ukrajinců v ČR

Statistiky ministerstva práce uvádějí, že na konci loňského roku v tuzemsku pracovalo 121 086 lidí z Ukrajiny. Tvořili tedy plnou pětinu všech zahraničních zaměstnanců u nás.

Vzhledem k aktivní podpoře zaměstnanosti a k vládním programům, jež umožňují snazší zisk zaměstnaneckých karet, lze očekávat, že v nejbližší době budou počty těchto cizinců v tuzemsku dále stoupat. Program pro nábor pracovníků z Ukrajiny v tuzemsku funguje už od roku 2016.

Podle Českého statistického úřadu jsou tak Ukrajinci spolu se Slováky, Poláky, Rumuny a Bulhary suverénně nejpočetnější skupinou cizinců, která hledá v České republice zaměstnání. Celkově se na zaměstnanosti v současné době podílejí 10,7 %.

nezaměstnanost v čr

Kde se uplatňují zaměstnanci z Ukrajiny

Česká republika má aktuálně nejnižší nezaměstnanost napříč celou EU. Současně se ale nedaří naplnit více než 200 000 dalších pracovních míst. Nábor zaměstnanců ze zemí, kde je situace výrazně horší, je tak poměrně logickým krokem.

Tradičně největší poptávka je po lidech ve strojírenství, personální situace však není dobrá ani v elektrotechnice a nedostává se též schopných lidí ve sféře informačních technologií. Chybí ale také lidé ve výrobě, nedostatečně naplněné kapacity zaměstnanců hlásí například masny.

Častými uchazeči jsou ukrajinští zaměstnanci taktéž na sezónní zemědělské práce a za vysloveně tragickou už označují situaci zástupci developerských společností. Bez Ukrajinců by podle nich české stavebnictví už ve stávajícím stavu zkolabovalo.

sezonní práce v čr

Závislá je Česká republika na přísunu pracovní síly také pro úklidové či sociální služby, nedostatek je i řidičů nebo zubařů.

Přestože příchozí obyvatelé Ukrajiny stačili ve své domovině nabýt různorodého vzdělání, statistický úřad si povšiml, že příliš nedostanou šanci jej uplatnit.

Zkušenosti se zaměstnáváním Ukrajinců

Firmy se tak o zaměstnance z venku, s nadsázkou řečeno, doslova přetahují. Velmi dobře si totiž jejich zástupci uvědomují, že v tuzemsku by na pracovní pozice vhodné uchazeče nenašli. A to zejména vzhledem k platovým podmínkám.

Zároveň podotýkají, že na úřadech práce už jsou evidovaní pouze uchazeči, kteří mají buď pouze velmi nízké vzdělání, zdravotní omezení, pro které nabízenou práci vykonávat nemohou, případně pracovat nechtějí.

V současné situaci platí, že kdo pracovat v tuzemsku chce, již práci má. Ukrajinské zaměstnance tak rozhodně nelze vnímat jako ty, kteří berou práci tuzemským občanům.

Za velmi schopné odborníky platí například ve zmiňovaném IT. Ukrajinci jsou obecně považováni za pracovité, vstřícné, pečlivé a velmi snadno integrovatelné do pracovního kolektivu.

Což zcela nepochybně souvisí i s tím, že práce je pro většinu z nich prioritou, na vytváření jakýchkoli osobních vazeb není prostor, neboť cílem je většinou v krátkém čase vydělat potřebné prostředky, většina se míní vrátit na Ukrajinu, jak připouštějí personalisté.

Máte zájem o zaměstnance z Ukrajiny?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás