Vízum pro zahraniční studenty

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

České vysoké školy v současné době plní své kapacity stále větším počtem studentů ze zahraničí, kteří se pídí po kvalitním českém vzdělání a chtějí zde například začít pracovat, podnikat či zakládat rodiny.

Ať již jsou důvody, které vedou zahraniční studenty ke studiu na české vysoké škole jakékoliv, jedno je jisté, a sice že zmírnění kritérií pro získání možnosti studovat na české škole, které vzešlo v platnost, v červnu roku 2017, otevřelo dveře mnoha dalším potencionálním mladým lidem, studovat svůj vytoužený obor v ČR.

Jak takováto takzvaná zrychlená procedura pro udělování oprávnění k pobytu pro studenty, kteří pochází ze třetích zemí, vůbec probíhá?

Vydávání víz k pobytu v délce trvání více jak 90 dní

Víza pro studentyV rámci podpory takzvané mobility studentů, lze studentské vízum mít k dispozici na dobu delší než 90 dní či případně získat povolení i k takzvanému dlouhodobému pobytu na našem území.

Díky tomu se tak rozrůstá komunita zahraničních studentů, která blahorodně oživuje české vysoké školy svými přínosy ze své země a předáváním zkušeností našim studentům a naopak.

Interakce mezi našimi studenty a těmi, kteří k nám přicestovali ze zahraničí je velmi důležitá, navíc se na poli ČR rozšiřuje mezinárodní konkurenční prostředí, které přispívá k mnohem vyššímu stupni našeho současného vzdělávání.

Co musí splnit žadatel o vízum?

Každá jednotlivá žádost o studentské vízum je posuzována zcela individuálně. Staví se k ní především příslušný zastupitelský úřad anebo samotný generální konzulát ČR působící v zahraničí.

Každá žádost, která posléze projde posouzením se striktními pravidly, je odeslána na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, která žádost posoudí a rozhodne o její další budoucnosti. Státní příslušnost jednotlivých žadatelů nehraje zdaleka žádnou roli v posuzování.

Každé vyřízení trvá v průměru 44 dní ode dne podání samotné žádosti. Od žadatele se samozřejmě očekává, že předloží všechny nutné doklady k posouzení.

Menší zátěž pro cizince i vysoké školy

studentská vízaZejména z úst rektorů některých vysokých škol bylo vyřčeno, že zbytečně zdlouhavá administrativa, která vede k povolení studia na dané škole pro člověka ze třetí země, zatěžuje nejen samotné žadatele, ale i samotné vysoké školy, které víza pro studenty musí řešit dennodenně.

Hlavní roli v této otázce hrálo pobytové oprávnění, které mělo být důkazem toho, že má student kde bydlet a je tím pádem zajištěna jeho normální životní úroveň. V zájmu ČR ale především i samotných studentů ovšem musí být na základě racionálního uvažování především schopnost zajistit si důstojné bydlení i peníze na základní uspokojení potřeb.

Tento krok, který tak Ministerstvo školství s Ministerstvem vnitra podniklo, je skvělým předpokladem k přijatelné migraci osob se zájem studovat a tím pádem zdokonalovat své schopnosti a dovednosti.

Chcete s námi nezávazně zkonzultovat možnost získání studentského víza pro cizince?

Máte zájem o vyřízení studentského víza pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.