Velké společnosti sází na cizince, zjistil průzkum PKF APOGEO

19.01.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

České podniky zaměstnávají ve velké míře cizince. Uchylují se k tomu především velké firmy. Jaká je stávající situace?

České firmy mají nedostatek pracovníků, řeší jej v zahraničí

České firmy ve velké míře lákají zaměstnance z ciziny. Podle statistik tuzemského ministerstva práce a sociálních věcí na českém trhu práce bylo na konci roku 2023 zaměstnáno 802 833 cizinců. Navíc celkem 113 928 cizích státních příslušníků v Česku podniká.

pracovníci ze zahraničí

Podle názoru plných dvou třetin malých a středních firem a podnikatelů je tato možnost jediným řešením dlouhodobého nedostatku pracovníků v Česku. A to jak těch nekvalifikovaných, tak i těch s vyšší kvalifikací.

Podle aktuální zprávy serveru BusinessInfo.cz, což je oficiální státní internetový portál pro podnikatele, jehož gestorem je tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu, zaměstnává cizí státní příslušníky už polovina českých společnosti. Týká se to především těch s 50 a více zaměstnanci. Plných 60 % z této kategorie využívá zaměstnance ze zahraničí.

Malé firmy realizují nábor v zahraničí méně často

Jak uvádí zpráva české poradenské společnosti PKF APOGEO, jedná se o zaměstnance ze států evropských včetně Ruska. Těch je výrazná převaha, konkrétně 90 %. Zbytek pak připadá na pracovníky pocházející z Asie, Afriky a arabských zemí.

Co se týče společností malých, zapojení zahraničních pracovníků je zde dle tohoto zdroje signifikantně nižší. Jedná-li se o podniky o velikosti do 50 zaměstnanců, připadá na celkový počet zaměstnanců jen pouze jedna pětina uchazečů z ciziny.

pracovníci ze zahraničí

Typickým rysem je navíc i to, že se takto obsazují prioritně dělnické či jiné nekvalifikované profese. České firmy jsou ale stále častěji ochotny sáhnout pro cizince i na jiných pozicích, jako jsou různí specialisté a vedoucí pracovníci. Celkem to takto má 53 % firem. Dominují velké podniky, a to v počtu 60 %.

Proč se české firmy nesnaží hledat pracovníky v zahraničí

Z výše uvedených dat plyne, že míra zapojení zahraničních pracovníků do tuzemského trhu práce by mohla být i výraznější.

Zásadními překážkami je však jednak jazyková bariéra. Celkem 37 % firem uvedlo, že od svých pracovníků potřebuje alespoň základní znalost českého jazyka. Hned 18 % vyžaduje dokonce dobrou znalost jazyka.

Tuzemské firmy by však též uvítaly zeštíhlení státní správy a omezení byrokracie k získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. Na složitou administrativu se odvolávají především firmy malé, konstatují dále výsledky průzkumu. Ty také zmiňují chybějící kvalifikaci.

Vysokou administrativní zátěž jakožto jednu ze zásadních překážek pro uplatnění zahraničních pracovníků uvedlo hned 22 % všech společností. Nejvíce by si pak zasloužil zjednodušit složitý proces uznávání dokladů o vzdělání a odborné praxi i proces získání zaměstnanecké karty.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.