Rozdíl mezi ukrajinskou a českou mentalitou

01.11.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Globalizace sice neustále postupuje, přesto je možné konstatovat, že si každý národ zachovává svoje specifika, která jej činí jedinečným a současně se jimi odlišuje od národů ostatních.

Výjimkou není ani česká a ukrajinská mentalita, jež je navzdory tomu, že se oba dva národy řadí mezi Slovany, v některých ohledech rozdílná.

Obraz České republiky na Ukrajině je možné hodnotit jako kladný

Zajímavý již je třeba jen pohled, jímž na sebe obě národnosti nahlíží. Češi jsou údajně na Ukrajině vnímáni velmi kladně, protože v očích Ukrajinců jsou hrdiny, kteří byli schopni bojovat za svoji svobodu a demokracii v letech 1968 i 1989.

Většina Ukrajinců zaujímá k Čechům přátelský a partnerský postoj, když si všímá blízkosti v ohledu historickém, politickém i hospodářském.

Předsudky vůči Ukrajincům v očích obyvatel ČR sahají do sklonku 20. století

V tomto kontextu je o něco komplikovanější vztah obyvatel České republiky k Ukrajincům, v němž se odráží některé záporné stereotypy ze začátku devadesátých let minulého století.

Tehdy se začalo v myšlení Čechů usazovat přesvědčení, že Ukrajinci představují hlavně levnou pracovní sílu, která přijíždí do Čech vykonávat takové druhy práce, jež Češi nechtějí dělat.

ukrajinští pracovníciPoněkud se zapomíná na to, že kromě uklízeček a stavebních dělníků může Ukrajina nabídnout i celou řadu vědců, lékařů, podnikatelů nebo právníků, kteří všichni mohou být pro Českou republiku značným přínosem.

Ostatně i zásluhy Ukrajinců například o stavební rozvoj v devadesátých letech minulého století u nás jsou nezpochybnitelné.

Ukrajinci mají v porovnání s Čechy lepší vztah ke své zemi i k její historii

V mnoha ohledech by se přitom obyvatelé České republiky mohli od Ukrajinců učit. Jedním z nich je jejich vztah k rodné zemi. Ukrajinci jsou náležitě hrdí na staleté tradice, ale i historii a kulturu.

Sice je možné je někdy slyšet kritizovat vlastní vládu nebo společenské poměry, není ale na místě je v tomto ohledu následovat, protože zpravidla začnou svoji zemi proti takovým útokům bránit. Nejedná se o podstatný rozdíl v porovnání s Českou republikou?

Ukrajinci jsou více orientováni na práci v kolektivu

Značné rozdíly je potom možné spatřovat mezi podobou ukrajinských a českých firem. V ukrajinských společnostech je zpravidla nastolena přísná hierarchie, když si vedoucí úředníci snaží držet ve svých rukou klíčové pravomoci.

Obecně je možné konstatovat, že ukrajinská kultura není v porovnání s tou českou příliš individualistická. To je ovšem výhoda pro české zaměstnavatele, kteří si Ukrajince často pochvalují i z toho důvodu, že jim nevadí práce v kolektivu.

S odlišnou mentalitou však souvisí i poněkud jiný fakt, když Ukrajinci nejsou při srovnání s Čechy příliš dochvilní.

Máte zájem o zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás